Danh mục

Lịch bảo vệ luận án

Lịch bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Phan Thị Thu Cúc

18/05/2022

Trường Đại học Thương mại tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Trường cho nghiên cứu sinh Phan Thị Thu Cúc về đề tài “Thực thi chính sách thương mại nông thôn tại một số tỉnh thuộc Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam”

Họ tên người hướng dẫn1: PGS, TS. Phạm Thúy Hồng

Họ tên người hướng dẫn 2: TS.Võ Tá Tri

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã ngành: 931.01.10

Thời gian bảo vệ: 14h30, thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022

Địa điểm bảo vệ: Phòng Hội thảo số 1, tầng 6, Nhà F – Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo và kính mời các quý vị quan tâm đến dự.