Danh mục

THÔNG TIN CHUNG

Cơ cấu tổ chức – nhân sự

12/01/2020

Phòng Quản lý Sau đại học, Trường đại học Thương mại

Địa chỉ đơn vị: Phòng 101, 103, 105 – Tầng 1, Nhà T, Đại học Thương mại,
Số 79, Đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hotline/Zalo: 0901.716.333
Email: sdh@tmu.edu.vn
Facebook : Phòng Quản lý Sau đại học – Trường Đại học Thương mại
Trưởng phòng: PGS,TS. Nguyễn Thu Thủy
Phó trưởng phòng: TS. Vũ Thị Thu Hương
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thu Thủy
Điện thoại:
(04)37643219 (Số máy lẻ : 3001 ; 3000; 788)
Email: thuy.nt@tmu.edu.vn
Trưởng Phòng, Bí thư chi bộ
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
2 Vũ Thị Thu Hương
Điện thoại:
(04)37643219 (Số máy lẻ : 3001 ; 3000; 788)
Email: huong.vtt@tmu.edu.vn
Phó trưởng phòng,
Tiến Sĩ
3 Hoàng Kim Cúc
Điện thoại:
(04)37643219 (Số máy lẻ : 3001 ; 3000; 788)
Email: cuc.hk@tmu.edu.vn
Chuyên viên, Tổ trưởng công đoàn
Thạc sĩ
 
4 Nguyễn Vũ Trà Ly
Điện thoại:
(04)37643219 (Số máy lẻ : 3001 ; 3000; 788)
Email: ly.nvt@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Thạc sĩ
5 Nguyễn Thị Cảnh Lan
Điện thoại:
(04)37643219 (Số máy lẻ : 3001 ; 3000; 788)
Email: lan.ntc@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Thạc sĩ
 
6 Bùi Thị Thúy Ánh
Điện thoại:
(04)37643219 (Số máy lẻ : 3001 ; 3000; 788)
Email: anh.btt@tmu.edu.vn
Phó Bí thư chi bộ, Chuyên viên
Thạc sĩ
 
7 Nguyễn Mạnh Hùng
Điện thoại:
(04)37643219 (Số máy lẻ : 3001 ; 3000; 788)
Email: hung.nm@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Tiến sĩ
8 Kiều Thị Quỳnh Thơ
Điện thoại:
(04)37643219 (Số máy lẻ : 3001 ; 3000; 788)
Email: tho.ktq@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Thạc sĩ
9 Hoàng Tiến Linh
Điện thoại:
(04)37643219 (Số máy lẻ : 3001 ; 3000; 788)
Email: linh.ht@tmu.edu.vn
Chuyên viên, Bí thư Đoàn Khoa
Thạc sĩ
10 Nguyễn Thùy Linh
Điện thoại:
(04)37643219 (Số máy lẻ : 3001 ; 3000; 788)
Email: linh.nt3@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Thạc sĩ