Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Thị Ánh Tuyết

06/10/2020

Sáng ngày 28/9/2020, tại phòng hội thảo số 1, tầng 6 nhà F, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Ánh Tuyết, chuyên ngành Quản lý kinh tế (mã số 9340410), đề tài luận án “Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trình độ cao tại Sơn La” với sự hướng dẫn khoa học của PGS,TS. Nguyễn Thị Minh Nhàn và PGS,TS. Trần Kiều Trang

Dưới sự chủ trì của GS,TS. Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Bùi Thị Ánh Tuyết trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và nh ững nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Bùi Thị Ánh Tuyết đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của GS,TS. Hoàng Văn Hoa  – Phản biện 1; GS,TS. Phạm Quang Trung – Phản biện 2; PGS,TS. Lê Thị Thu Thủy – Phản biện 3 và các thầy, cô trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:

– Tổng quan được một số nghiên cứu trong và ngoài nước, từ đó rút ra kết luận về những khoảng trống nghiên cứu, tạo cơ sở cho việc xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án;

– Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực y tế trình độ cao ở địa phương trên các khía cạnh: nội dung, tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng;

– Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trình độ cao tại tỉnh Sơn La giai đoạn 2015-2019, từ đó chỉ ra các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế, tạo dựng căn cứ thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp;

– Đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trình độ cao tại Sơn La đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Các giải pháp nhìn chung có cơ sở khoa học, có giá trị thực tiễn và tính khả thi.

GS,TS. Đinh Văn Sơn chúc mừng NCS. Bùi Thị Ánh Tuyết

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, GS,TS. Đinh Văn Sơn thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Bùi Thị Ánh Tuyết bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.

NCS Bùi Thị Ánh Tuyết cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Trong niềm vui và xúc động, NCS Bùi Thị Ánh Tuyết đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, Khoa Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.