Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đặng Thị Lan Phương

01/06/2022

Chiều ngày 16/5/2022 tại Phòng Hội thảo số 1, tầng 6, nhà F, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đặng Thị Lan Phương, chuyên ngành Quản lý kinh tế (mã số 9310110), đề tài luận án Hiệu quả cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam” với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên và PGS.TS Nguyễn Thị Mùi

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Bùi Hữu Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thương mại – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Đặng Thị Lan Phương trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Đặng Thị Lan Phương đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của PGS.TS Nguyễn Thị Lan – Phản biện 1; TS Phí Trọng Hiển – Phản biện 2; PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh – Phản biện 3 và các thầy, cô trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:   

– Đã tổng quan một số nghiên cứu trong và ngoài nước, từ đó rút ra kết luận về những khoảng trống nghiên cứu, tạo cơ sở cho việc xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án.

– Hệ thống hóa và làm rõ một số lý luận về hiệu quả cho vay của các NHTM, tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng;

– Nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả cho vay của các NHTM ở Thái Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản,…. và rút ra được một số bài học có ý nghĩa tham khảo cho các NHTM Việt Nam;

– Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay, kiểm định chiều hướng và mức độ tác động của một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2015-2020, từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, góp phần tạo dựng luận cứ thực tiễn cho các giải pháp đề xuất;

– Đề xuất một số khuyến nghị với các NHTM Việt Nam và cơ quan quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả cho vay của các NHTM Việt Nam trong thời gian tới. Các khuyến nghị khá toàn diện, có cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn của các NHTM Việt Nam.

                            PGS,TS. Bùi Hữu Đức chúc mừng NCS Đặng Thị Lan Phương

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, PGS.TS Nguyễn Hoàng thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Đặng Thị Lan Phương bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.

                 NCS Đặng Thị Lan Phương cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Trong niềm vui và xúc động, NCS Đặng Thị Lan Phương đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Phòng Quản lý Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình, nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.