Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Dương Thị Mỹ Hoàng

22/06/2020

Chiều ngày 22/06/2020, tại phòng họp số 2 nhà I, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Dương Thị Mỹ Hoàng, chuyên ngành Kế toán (mã số 9340301), đề tài luận án “Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh trong các công ty sản xuất thép Việt Nam trên địa bàn các tỉnh miền Trung” với sự hướng dẫn khoa học của PGS,TS. Đỗ Minh Thành và  PGS,TS. Hà Thị Thúy Vân.

Dưới sự chủ trì của GS,TS. Đinh Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Dương Thị Mỹ Hoàng trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Dương Thị Mỹ Hoàng đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của PGS.TS. Phạm Quang, PGS.TS. Ngô Thị Thu Hồng, PGS.TS. Lưu Đức Tuyên và các thầy trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như: Trong phần mở đầu, NCS đã lập luận được các vấn đề đặt ra đối với Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp trên góc độ lý thuyết và thực tế tại các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Tác giả đã trình bày tương đối tốt tổng quan nghiên cứu, làm rõ được mục đích, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu cũng như chỉ ra được các vấn đề luận án sẽ tập trung nghiên cứu, giải quyết khá logic với nhau. Luận án đã thành công trong việc hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất trên cả góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Luận án cũng đã tiếp cận kế toán chi phí sản xuất của một số nước trên thế giới để làm bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Luận án đã trình bày và phân tích được kế toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam trên địa bàn các tỉnh miền Trung trên hai góc độ là KTTC và KTQT. Các kết quả nghiên cứu dựa trên các thông tin được công bố chính thống, dữ liệu được khảo sát từ thực tế tại các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam trên địa bàn các tỉnh miền Trung nên có độ tin cậy, có tính khách quan. Luận án đã thành công trong việc chỉ ra được các hạn chế, nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong kế toán chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam trên địa bàn các tỉnh miền Trung để làm cơ sở đề xuất các giải pháp hoàn thiện. Luận án đã đề xuất được giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam trên địa bàn các tỉnh miền Trung để giúp các doanh nghiệp này có được các thông tin tốt hơn phục vụ cho các hoạt động quản lý chung của đơn vị mình. Về cơ bản, các giải pháp đề xuất phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam trên địa bàn các tỉnh miền Trung trong bối cảnh hiện nay.

GS,TS. Đinh Văn Sơn chúc mừng NCS. Dương Thị Mỹ Hoàng

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, GS,TS. Đinh Văn Sơn thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Dương Thị Mỹ Hoàng bảo vệ thành công luận án và chức mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Cao đẳng thương mại đã có thêm một giảng viên có trình độ tiến sĩ.

NCS Dương Thị Mỹ Hoàng cùng các thành viên Hội đồng

Trong niềm vui và xúc động, NCS Dương Thị Mỹ Hoàng đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Trường Cao đẳng Thương mại, Khoa Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.