Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Nương

17/06/2020

Chiều ngày 16/06/2020, tại phòng họp số 2 nhà I, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Nương, chuyên ngành Kinh doanh thương mại (mã số 9340121), đề tài luận án “Nghiên cứu năng lực cung ứng  dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số thành phố lớn tại Việt Nam” với sự hướng dẫn khoa học của TS. Lục Thị Thu Hường và  PGS.TS Lê Trịnh Minh Châu.

Dưới sự chủ trì của GS,TS. Phạm Vũ Luận – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Dương Thị Thúy Nương trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Dương Thị Thúy Nương đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của GS,TSKH. Lương Xuân Quỳ, PGS,TS. Lê Thái Phong, TS Trịnh Thị Thanh Thủy và các thầy trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như: Tổng quan được một số nghiên cứu trong và ngoài nước, từ đó rút ra kết luận về những khoảng trống nghiên cứu, tạo cơ sở cho việc định hướng nội dung và phương pháp nghiên cứu của luận án. Bổ sung, làm rõ được một số lý luận về cung ứng dịch vụ và năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của DNNVV (khái niệm, các yếu tố cấu thành, nhân tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá). Phân tích, đánh giá được thực trạng năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của DNNVV ở một số thành phố lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh) tại Việt Nam; Rút ra được một số kết luận về những thành công, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, góp phần tạo lập luận cứ thực tiễn cho các giải pháp. Đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ bán lẻ hàng may mặc của DNNVV ở một số thành phố lớn tại Việt Nam. Các giải pháp đề xuất nhìn chung có cơ sở khoa học và thực tiễn.

GS,TS. Phạm Vũ Luận chúc mừng NCS. Dương Thị Thúy Nương

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, GS,TS. Phạm Vũ Luận thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Dương Thị Thúy Nương bảo vệ thành công luận án và chức mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại đã có thêm một giảng viên có trình độ tiến sĩ.

NCS Dương Thị Thúy Nương cùng các thành viên Hội đồng

Trong niềm vui và xúc động, NCS Dương Thị Thúy Nương đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.