Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Khúc Đại Long

25/06/2020

Chiều ngày 24/06/2020, tại phòng họp số 2 nhà I, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Khúc Đại Long, chuyên ngành Kinh doanh thương mại (mã số 9340121), đề tài luận án “Phát triển thương hiệu tập thể cho trái cây đặc sản của Việt Nam” với sự hướng dẫn khoa học của PGS,TS. Nguyễn Quốc Thịnh và TS Lục Thị Thu Hường.
Dưới sự chủ trì của PGS,TS. Nguyễn Hoàng – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Khúc Đại Long trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và nh ững nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.
Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Khúc Đại Long đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của PGS.TS Nguyễn Xuân Quang, PGS.TS Phạm Thu Hương, PGS.TS Nguyễn Văn Lịch và các thầy trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như: Tổng quan được một số nghiên cứu trong và ngoài nước, từ đó rút ra kết luận về những khoảng trống nghiên cứu, tạo cơ sở cho việc xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án; Hệ thống hóa và làm rõ được một số nội dung lý thuyết cơ bản về phát triển thương hiệu tập thể cho trái cây đặc sản; Phân tích được thực trạng hoạt động phát triển thương hiệu tập thể cho trái cây đặc sản của Việt Nam; từ đó chỉ ra được các thành công, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế, tạo dựng căn cứ thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp; Đề xuất được một số nhóm giải pháp nhằm phát triển thương hiệu tập thể cho trái cây đặc sản của Việt Nam trong thời gian tới. Nhìn chung, các giải pháp, kiến nghị tương đối hợp lý, có căn cứ khoa học và thực tiễn.

PGS,TS. Nguyễn Hoàng chúc mừng NCS. Khúc Đại Long

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, PGS,TS. Nguyễn Hoàng thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Khúc Đại Long bảo vệ thành công luận án và chức mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại đã có thêm một giảng viên có trình độ tiến sĩ.

NCS Khúc Đại Long cùng các thành viên Hội đồng

Trong niềm vui và xúc động, NCS Khúc Đại Long đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Khoa Marketing, Khoa Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.