Danh mục

Chưa được phân loại

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Thị Bình

04/04/2022

Chiều ngày 04/04/2022, tại phòng hội thảo số 1 tầng 6 nhà F, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lê Thị Bình, chuyên ngành Quản lý kinh tế (mã số 931.01.10), đề tài luận án Quản lý nhà nước của tỉnh Thanh Hoá đối với phát triển du lịch bền vững” với sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Thị Tú và PGS.TS. Hoàng Văn Thành

Dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Lê Thị Bình trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Lê Thị Bình đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của PGS.TS. Vũ Đức Minh – Phản biện 1; PGS.TS. Lê Anh Tuấn – Phản biện 2; TS. Trịnh Thị Thanh Thuỷ – Phản biện 3 và các thầy, cô trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:      

– Luận án đã Tổng quan được một số nghiên cứu trong và ngoài nước, tạo cơ sở cho việc xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án

– Hệ thống hóa và làm rõ được một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch bền vững của địa phương cấp tỉnh bao gồm: khái niệm, nội dung tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng

– Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững và công tác quản lý nhà nước của tỉnh Thanh Hóa đối với sự phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2016 – 2020, từ đó rút ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân, góp phần tạo dựng căn cứ thực tiễn cho các giải pháp đề xuất;

– Đề xuất được 7 nhóm giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước của tỉnh Thanh Hóa đối với phát triển du lịch bền vững và 3 nhóm kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan. Các giải pháp đề xuất khá đồng bộ và có tính khả thi.

                                      PGS,TS. Nguyễn Hoàng Việt chúc mừng NCS Thị Bình

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Lê Thị Bình bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Hồng Đức – Thanh Hóa đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.

                             NCS Thị Bình cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Trong niềm vui và xúc động, NCS Lê Thị Bình đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Phòng Quản lý Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình, nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.