Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Mai Thị Hoa

13/08/2020

Sáng ngày 12/8/2020, tại phòng họp Hội thảo tầng 6 nhà F, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Mai Thị Hoa, chuyên ngành Kế toán (mã số 9340301), đề tài luận án “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch của thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” với sự hướng dẫn khoa học của PGS,TS. Lê Thị Thanh Hải và TS. Nguyễn Tuấn Duy.

Dưới sự chủ trì của GS,TS. Đinh Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Mai Thị Hoa trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và nh ững nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Mai Thị Hoa đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của PGS.TS. Đặng Thị Loan – Phản biện 1; PGS,TS. Chúc Anh Tú – Phản biện 2; TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phản biện 3 và các thầy trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:

– Luận án đã thành công trong việc hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về tính minh bạch thông tin trên BCTC và các yếu tố ảnh hưởng đến tính minh bạch thông tin trên BCTC của các DN phi tài chính niêm yết dưới góc độ người cung cấp thông tin.

– Luận án đã sử sụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu: định tính và định lượng để xây dựng mô hình nghiên cứu cũng như kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu với 8 biến độc lập là các yếu tố ảnh hướng và biến phụ thuộc là tính minh bạch thông tin trên BCTC của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

– Luận án đã giới thiệu bộ tiêu chí đo lường đánh giá mức độ minh bạch thông tin trên BCTC của các DN phi tài chính niêm yết trên TTCK  gồm 5 đặc tính minh bạch (Thích hợp, Tin cậy, Có thể so sánh, Kịp thời và Thuận tiện) với 21 thuộc tính đo lường.

– Từ kết quả nghiên cứu thực trạng về mức độ minh bạch thông tin và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ minh bạch thông tin trên BCTC của các DN phi tài chính niêm yết trên TTCK VN, luận án đã trình bày tương đối cụ thể, rõ ràng các khuyến nghị nhằm nâng cao tính minh bạch thông tin trên BCTC của các DNPTCNY trên TTCK VN.

– Số liệu và kết quả nghiên cứu của luận án là đáng tin cậy. Việc trích dẫn tư liệu trong luận án đều có nguồn gốc trích dẫn tương đối rõ ràng, đầy đủ và trung thực. Văn phong mạch lạc, rõ ràng, các thuật ngữ khoa học được trình bày tương đối chuẩn xác. Nghiên cứu sinh đã trả lời đủ và đúng các câu hỏi của Hội đồng. Các giải pháp nhìn chung có cơ sở khoa học, có giá trị thực tiễn và tính khả thi..

GS,TS. Đinh Văn Sơn chúc mừng NCS. Mai Thị Hoa

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, GS,TS. Đinh Văn Sơn thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Mai Thị Hoa bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại, Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.

NCS Mai Thị Hoa cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Trong niềm vui và xúc động, NCS Mai Thị Hoa đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.