Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Nga

07/04/2021

Sáng ngày 06/04/2021, Phòng họp số 2 nhà I, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Nga, chuyên ngành Kế toán (mã số 9340301), đề tài luận án “Nghiên cứu vận dụng các mô hình tính giá trong kế toán tài sản cố định tại các doanh nghiệp phi tài chính ở Việt Nam” với sự hướng dẫn khoa học của PGS,TS. Lê Thị Thanh Hải và PGS,TS. Hà Thị Thúy Vân.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS Đỗ Minh Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Hồng Nga trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và nh ững nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Nguyễn Hồng Nga đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của PGS.TS. Chúc Anh Tú – Phản biện 1; PGS.TS. Trần Mạnh Dũng  – Phản biện 2; PGS.TS. Lưu Đức Tuyên – Phản biện 3 và các thầy, cô trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:

– Về lý luận, luận án đã hệ thống, phân tích, làm rõ những lý luận cơ bản các mô hình tính giá trong kế toán, nội dung kế toán TSCĐ theo các mô hình tính giá, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vận dụng các mô hình tính giá trong kế toán TSCĐ, kinh nghiệm vận dụng các mô hình tính giá trong quy định kế toán TSCĐ tại các quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

– Luận án đã thiết lập quy trình nghiên cứu; đồng thời trình bày rõ các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng ứng dụng phù hợp với nội dung, phạm vi nghiên cứu.

– Về khảo sát thực trạng, bằng kết quả nghiên cứu định tính, tác giả đã khái quát chung về thực trạng, đặc điểm TSCĐ ở các doanh nghiệp phi tài chính ở Việt Nam; các quy định tính giá trước và sau khi Việt Nam ban hành các chuẩn mực kế toán và thực trạng tính giá TSCĐ ở các doanh nghiệp phi tài chính Việt Nam. Bằng nghiên cứu định lượng, tác giả đã đề xuất và kiểm định mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến vận dụng mô hình tính giá trong kế toán TSCĐ. Kết quả nghiên cứu định lượng được trình bày khá mạch lạc, rõ ràng, logic và đảm bảo các yêu cầu, làm cơ sở cho các hàm ý chính sách hữu ích.

– Luận án đã đánh giá và bàn luận về xu hướng phát triển của các DN phi tài chính; phân tích các nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện việc vận dụng các mô hình tính giá trong kế toán TSCĐ. Từ đó, luận án đã đề xuất đồng bộ các giải pháp vận dụng các mô hình tính giá trong kế toán TSCĐ. Các đề xuất hoàn thiện khá đầy đủ, được luận giải hợp lý, phù hợp thực tiễn và có tính khả thi.

PGS.TS Đỗ Minh Thành chúc mừng NCS. Nguyễn Hồng Nga

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, PGS.TS Đỗ Minh Thành thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Nga bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.

NCS Nguyễn Hồng Nga cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Trong niềm vui và xúc động, NCS Nguyễn Hồng Nga đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Phòng Quản lý Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình, nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.