Danh mục

Chưa được phân loại

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Hằng

03/06/2022

Sáng ngày 27/5/2022 tại Phòng Hội thảo số 1, tầng 6, nhà F, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Hằng, chuyên ngành Quản lý kinh tế (mã số 931.01.10), đề tài luận án Chính sách phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu của tỉnh Cao Bằng” với sự hướng dẫn khoa học của PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long và PGS.TS Nguyễn Đức Nhuận

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Phương Hằng trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Nguyễn Phương Hằng đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang – Phản biện 1; TS Cảnh Trí Dũng – Phản biện 2; PGS.TS Bùi Văn Huyền – Phản biện 3 và các thầy, cô trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:

– Hệ thống hóa và làm rõ được một số lý thuyết về chính sách phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu của một tỉnh miền núi, các yếu tố ảnh hưởng và kinh nghiệm của một số địa phương ở nước ngoài trong thực hiện chính sách phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu.

– Phân tích, đánh giá được thực trạng triển khai các chính sách bộ phận và sự tác động của các chính sách này đến hiệu quả triển khai chính sách phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2015-2020; từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, góp phần tạo dựng luận cứ thực tiễn cho các giải pháp đề xuất;

– Đề xuất được một số giải pháp và kiến nghị tạo môi trường, điều kiện triển khai chính sách phát triển kinh tế hướng về xuất khẩu của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các giải pháp có cơ sở khoa học, thực tiễn và có tính khả thi.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, PGS.TS Nguyễn Hoàng thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Hằng bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Bộ Tài chính đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.

                  NCS Nguyễn Phương Hằng cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Trong niềm vui và xúc động, NCS Nguyễn Phương Hằng đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Phòng Quản lý Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình, nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.