Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hương

23/09/2020

Sáng ngày 22/9/2020, tại phòng họp số 2 nhà I, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hương, chuyên ngành Kế toán (mã số 9340301), đề tài luận án “Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh  nghiệp cổ phần sản xuất bánh kẹo trên địa bàn Hà Nội” với sự hướng dẫn khoa học của PGS,TS. Đỗ Minh Thành và TS. Nguyễn Tuấn Duy.

Dưới sự chủ trì của GS,TS. Nguyễn Bách Khoa – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Thị Thu Hương trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và nh ững nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Nguyễn Thị Thu Hương đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của PGS,TS. Giang Thị Xuyến  – Phản biện 1; PGS,TS. Nguyễn Năng Phúc – Phản biện 2; PGS,TS. Nguyễn Thị Hồng Nga – Phản biện 3 và các thầy, cô trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:

– Về cơ sở lí luận khoa học, luận án đã làm sáng tỏ được những lí luận khoa học về tổ chức HTTT KTQT trong các doanh nghiệp sản xuất, các nội dung của tổ chức HTTT KTQT theo hướng tiếp cận dựa trên quy trình xử lý hệ thống thông tin KTQT. Luận án nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức HTTT KTQT dựa trên các lý thuyết nền tảng gồm lý thuyết Ngẫu nhiên, Kinh tế học thông tin và lý thuyết về quá trình đổi mới, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng theo góc độ vận hành hệ thống, đề xuất mô hình gồm 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng, đó là đặc điểm tổ chức, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, nhà quản trị cấp cao, nhà tư vấn bên ngoài và công nghệ thông tin.

– Về kết quả khảo sát thực trạng, luận án đã khái quát tổng quan về các doanh nghiệp cổ phần sản xuất bánh kẹo trên địa bàn Hà Nội. Kết quả nghiên cứu định tính đã cho người đọc hiểu thực trạng tổ chức HTTT KTQT từ 25 doanh nghiệp CF sản xuất bánh kẹo trên địa bàn HN hiện nay từ khâu tổ chức dữ liệu đầu vào, tổ chức xử lý cung cấp thông tin, tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức kiểm soát hệ thống và tổ chức nhân lực HTTT KTQT. Kết quả nghiên cứu định lượng đã cho người đọc hiểu được yếu tố nghiên cứu đều có tác động đến tổ chức HTTT KTQT. Số liệu có tính thời sự và có độ tin cậy.

– Luận án đã đánh giá và khẳng định những nội dung cần hoàn thiện tổ chức HTTT KTQT tại các đơn vị khảo sát, trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất đồng bộ các giải pháp hoàn thiện tổ chức HTTT KTQT tại các doanh nghiệp CF sản xuất bánh kẹo trên địa bàn HN. Các đề xuất hoàn thiện khá đầy đủ, được luận giải có cơ sở lý luận, phù hợp thực tiễn, có tính khả thi.

GS,TS. Nguyễn Bách Khoa chúc mừng NCS. Nguyễn Thị Thu Hương

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, GS,TS. Nguyễn Bách Khoa thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hương bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại, Khoa Kế toán – Kiểm toán đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.

NCS Nguyễn Thị Thu Hương cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Trong niềm vui và xúc động, NCS Nguyễn Thị Thu Hương đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Khoa Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.