Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hoài

05/08/2022

     Sáng ngày 04/08/2022 tại Phòng Hội thảo số 1, tầng 6, nhà F, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hoài, chuyên ngành Kế toán (mã số 9340301), đề tài luận án Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phạm Đức Hiếu TS. Nguyễn Viết Tiến

     Dưới sự chủ trì của GS,TS. Đinh Văn Sơn – Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Thương mại – Trường Đại học Thương mại – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Thu Hoài trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Nguyễn Thu Hoài đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của PGS.TS. Trần Văn Thuận – Phản biện 1; PGS.TS Bùi Thị Ngọc – Phản biện 2; GS.TS Chúc Anh Tú – Phản biện 3 và các thầy, cô trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:      

– Luận án đã góp phần bổ sung, làm rõ thêm cơ sở lý thuyết và những vấn đề lý luận chung của khoảng cách kỳ vọng và các nhân tố ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán. Đặc biệt, luận án đã kế thừa khái niệm và cấu trúc của khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán, đồng thời xây dựng phương pháp đo lường khoảng cách kỳ vọng và các thành phần của khoảng cách kỳ vọng từ phía người sử dụng thông tin với thang đo Likert 5 điểm. Luận án cũng đã xác định được các nhân tố có ảnh hưởng đáng kể tới khoảng cách kỳ vọng và các thành phần của khoảng cách kỳ vọng dựa trên những luận cứ lý thuyết và thực nghiệm khoa học, tin cậy

– Về mặt thực tiễn: Luận án đã đưa ra kết quả đo lường khoảng cách kỳ vọng và các thành phần của khoảng cách kỳ vọng từ phía người sử dụng thông tin theo thang đo Likert 5 điểm cũng như tỷ lệ % cấu thành của các thành phần trong khoảng cách kỳ vọng. Đồng thời, luận án cũng làm sáng tỏ ảnh hưởng của 8 nhân tố tới khoảng cách kỳ vọng và các thành phần của khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam..

– Những công trình, bài báo NCS đã công bố phù hợp với chủ đề nghiên cứu của luận án, thể hiện được trình độ, năng lực nghiên cứu của NCS.

                    GS,TS. Đinh Văn Sơn chúc mừng NCS Nguyễn Thu Hoài

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, GS,TS. Đinh Văn Sơn thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hoài bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.

                     NCS Nguyễn Thu Hoài cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

    Trong niềm vui và xúc động, NCS Nguyễn Thu Hoài đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Phòng Quản lý Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình, nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.