Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hương

25/08/2020

Chiều ngày 24/8/2020, tại phòng họp số 2 nhà I, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hương, chuyên ngành Kinh doanh thương mại (mã số 9340121), đề tài luận án “Nghiên cứu tài sản thương hiệu của các siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố Hà Nội” với sự hướng dẫn khoa học của PGS,TS. Nguyễn Quốc Thịnh và PGS.TS Nguyễn Văn Minh (T).

Dưới sự chủ trì của GS,TS. Đinh Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Thu Hương trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và nh ững nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Nguyễn Thu Hương đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của PGS.TS Vũ Huy Thông – Phản biện 1; PGS.TS Đinh Văn Thành – Phản biện 3; và các thầy trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:

– Tổng quan được một số nghiên cứu trong và ngoài nước, từ đó rút ra kết luận về những khoảng trống nghiên cứu, tạo cơ sở cho việc xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án;

– Hệ thống hóa và làm rõ được một số nội dung lý thuyết căn bản của tài sản thương hiệu, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, vận dụng vào nghiên cứu với các siêu thị điện máy;

– Phân tích được thực trạng tài sản thương hiệu tại các siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội; từ đó chỉ phân tích được mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tài sản thương hiệu, tạo dựng căn cứ thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp;

– Đề xuất được một số nhóm giải pháp nhằm cải thiện tài sản thương hiệu của các siêu thị điện máy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhìn chung, các giải pháp, kiến nghị tương đối hợp lý, có căn cứ khoa học và thực tiễn.

GS,TS. Đinh Văn Sơn chúc mừng NCS. Nguyễn Thu Hương

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 6/6 phiếu tán thành, GS,TS. Đinh Văn Sơn thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Thu Hương bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại, Khoa Marketing đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.

NCS Nguyễn Thu Hương cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Trong niềm vui và xúc động, NCS Nguyễn Thu Hương đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Khoa Marketing, Khoa Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.