Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh

11/08/2020

Sáng ngày 3/8/2020, tại phòng họp Hội thảo tầng 6 nhà F, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh, chuyên ngành Quản lý kinh tế (mã số 9340410), đề tài luận án “Quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội” với sự hướng dẫn khoa học của PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên và GS.TS Herve Boismery.

Dưới sự chủ trì của GS,TS. Đinh Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Tuấn Anh trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và nh ững nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Nguyễn Tuấn Anh đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của TS Nguyễn Thị Hải Hà – Phản biện 1; PGS.TS Đoàn Hương Quỳnh – Phản biện 2; PGS.TS Nguyễn Thị Lan và các thầy trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:

– Tổng quan được một số nghiên cứu trong và ngoài nước, từ đó rút ra kết luận về những khoảng trống nghiên cứu, tạo cơ sở cho việc xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án;

– Hệ thống hóa được một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước (QLNN) đối với hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên các khía cạnh: nội dung, tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng;

– Nghiên cứu kinh nghiệm về QLNN đối với hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số quốc gia như: Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan,… từ đó rút ra các bài học tham khảo có giá trị cho Việt Nam;

– Phân tích thực trạng QLNN đối với hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2018, từ đó chỉ ra các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế, tạo dựng căn cứ thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp;

– Đề xuất được một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện QLNN đối với hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Các giải pháp nhìn chung có cơ sở khoa học, có giá trị thực tiễn và tính khả thi..

GS,TS. Đinh Văn Sơn chúc mừng NCS. Nguyễn Tuấn Anh

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 6/6 phiếu tán thành, GS,TS. Đinh Văn Sơn thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại, Công ty Cảng – Tổng Công ty Đông Bắc – Bộ Quốc Phòng đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.

NCS Nguyễn Tuấn Anh cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Trong niềm vui và xúc động, NCS Nguyễn Tuấn Anh đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Công ty Cảng – Tổng Công ty Đông Bắc – Bộ Quốc Phòng, Khoa Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.