Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thu Hạnh

01/06/2022

Sáng ngày 26/4/2022 tại Phòng Hội thảo số 1, tầng 6, nhà F, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Phạm Thu Hạnh, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng (mã số 934.02.01), đề tài luận án Phát triển nguồn lực tài chính tại các cơ sở đào tạo nghề công lập của tỉnh Phú Thọ” với sự hướng dẫn khoa học của TS Vũ Xuân Dũng và PGS.TS Mai Thanh Lan

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Phạm Thu Hạnh trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Phạm Thu Hạnh đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng – Phản biện 1; PGS.TS. Đoàn Hương Quỳnh – Phản biện 2; TS. Nguyễn Thị Hải Hà – Phản biện 3 và các thầy, cô trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:

– Hệ thống và làm rõ được một số vấn đề lý luận về phát triển nguồn lực tài chính tại các cơ sở đào tạo nghề công lập bao gồm: khái niệm, nội dung tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng;

– Phân tích được thực trạng phát triển nguồn lực tài chính tại các cơ sở đào tạo nghề công lập của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020; kiểm định mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức học phí kỳ vọng của học viên học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập của tỉnh Phú Thọ; từ đó chỉ ra các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, xác lập căn cứ thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp;

– Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần phát triển nguồn lực tài chính tại các cơ sở đào tạo nghề công lập của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới. Nhìn chung, các đề xuất, kiến nghị tương đối hợp lý, có căn cứ khoa học và thực tiễn.

                       PGS,TS. Nguyễn Hoàng chúc mừng NCS Phạm Thu Hạnh

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, PGS.TS Nguyễn Hoàng thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Phạm Thu Hạnh bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.

                        NCS Phạm Thu Hạnh cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Trong niềm vui và xúc động, NCS Phạm Thu Hạnh đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Phòng Quản lý Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình, nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.