Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phan Thu Trang

25/06/2020

Sáng ngày 24/06/2020, tại phòng họp số 2 nhà I, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Phan Thu Trang, chuyên ngành Kinh doanh thương mại (mã số 9340121), đề tài luận án “Kiểm soát rủi ro trong xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp Việt Nam” với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Doãn Kế Bôn và  PGS,TS. Nguyễn Quốc Thịnh.

Dưới sự chủ trì của GS,TS. Đinh Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Phan Thu Trang trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và nh ững nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Phan Thu Trang đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của GS.TS Nguyễn Văn Song, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy – Thư kí hội đồng đọc toàn văn bản nhận xét của phản biện 2 PGS,TS. Hoàng Thọ Xuân, PGS,TS. Nguyễn Văn Hồng và các thầy trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như: Tổng quan được một số nghiên cứu trong và ngoài nước, từ đó rút ra kết luận về những khoảng trống nghiên cứu, tạo cơ sở cho việc xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án; Hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận cơ bản về kiểm soát rủi ro trong xuất khẩu nông sản của doanh nghiệp; Phân tích và đánh giá được thực trạng kiểm soát rủi ro trong xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2018, từ đó chỉ ra được các kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế, tạo dựng căn cứ thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp; Đề xuất được 4 nhóm giải pháp về kiểm soát rủi ro trong xuất khẩu nông sản của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Nhìn chung, các giải pháp, kiến nghị tương đối hợp lý, có căn cứ khoa học và thực tiễn.

 

GS,TS. Đinh Văn Sơn chúc mừng NCS. Phan Thu Trang

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, GS,TS. Đinh Văn Sơn thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Phan Thu Trang bảo vệ thành công luận án và chức mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại đã có thêm một giảng viên có trình độ tiến sĩ.

NCS Phan Thu Trang cùng các thành viên Hội đồng

Trong niềm vui và xúc động, NCS Phan Thu Trang đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Khoa Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.