Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trịnh Minh Đức

23/06/2020

Chiều ngày 19/06/2020, tại phòng họp số 2 nhà I, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trịnh Minh Đức, chuyên ngành Kinh doanh thương mại (mã số 9340121), đề tài luận án “Chiến lược phát triển nhân lực của Tổng công ty Dược Việt Nam” với sự hướng dẫn khoa học của PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan và  PGS,TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng.

Dưới sự chủ trì của PGS,TS. Bùi Hữu Đức – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Trịnh Minh Đức trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Trịnh Minh Đức đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của GS.TSKH Lương Xuân Quỳ, PGS,TS Vũ Quang Thọ, PGS.TS. Đào Thị Minh Thanh và các thầy trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:  Luận án đã tổng quan được các nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến chủ đề luận án, phân tích cách tiếp cận và kết quả nghiên cứu chính của các công trình liên quan, xác định khoảng trống nghiên cứu có cơ sở khoa học và thực tiễn. Luận án đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược phát triển nhân lực của doanh nghiệp, nhận diện rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển nhân lực của doanh nghiệp, xây dựng được mô hình nghiên cứu phù hợp làm cơ sở triển khai khảo sát, đánh giá vấn đề nghiên cứu tại Tổng Công ty Dược Việt Nam. Luận án đã phân tích kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển nhân lực của một số doanh nghiệp trong và ngoài nước và rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Tổng Công ty Dược Việt Nam. Luận án đã phân tích và đánh giá được thực trạng chiến lược phát triển nhân lực của Tổng Công ty Dược Việt Nam trong thời gian qua, rút ra các thành công, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở cho các giải pháp đề xuất của luận án. Luận án đã đề xuất được các giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn, có tính khả thi và có giá trị tham khảo đối với Tổng Công ty Dược Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên trong bối cảnh hiện nay.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, PGS,TS. Bùi Hữu Đức thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Trịnh Minh Đức bảo vệ thành công luận án và chức mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại đã có thêm một giảng viên có trình độ tiến sĩ.

NCS Trịnh Minh Đức cùng các thành viên Hội đồng

Trong niềm vui và xúc động, NCS Trịnh Minh Đức đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Khoa Quản trị nhân lực, Khoa Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.