Danh mục

Tin hoạt động

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Vũ Lan Hương

01/07/2022

    Sáng ngày 21/6/2022 tại Phòng Hội thảo số 1, tầng 6, nhà F, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Lan Hương, chuyên ngành Quản lý kinh tế (mã số 931.01.10), đề tài luận án Quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hoà Bình” với sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS  Bùi Xuân Nhàn và TS Nguyễn Thị Tú

     Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Vũ Lan Hương trong suốt quá trình thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của nghiên cứu sinh trong thời gian qua. Trong 30 phút trình bày tóm tắt luận án, NCS. Vũ Lan Hương đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo nhận xét của PGS.TS. Phạm Hồng Long – Phản biện 1; PGS.TS Lê Thái Phong – Phản biện 2; TS Vũ Nam – Phản biện 3 và các thầy, cô trong Hội đồng thì luận án là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được là mới, phong phú, mang giá trị khoa học và có ý nghĩa thực tiễn như:     

– Hệ thống hóa và làm rõ được một số lý luận về quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của một địa phương cấp tỉnh: nội dung, tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng;

– Phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2015-2020, từ đó chỉ ra những thành công, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, góp phần tạo dựng căn cứ thực tiễn cho các giải pháp đề xuất;

– Đề xuất được một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hoà Bình trong thời gian tới. Các giải pháp đề xuất là khá phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch của tỉnh Hoà Bình.

                            PGS,TS. Nguyễn Hoàng chúc mừng NCS Lan Hương

    Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu. Với kết quả bỏ phiếu 7/7 phiếu tán thành, PGS.TS Nguyễn Hoàng thay mặt Hội đồng chúc mừng nghiên cứu sinh Vũ Lan Hương bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn cùng Trường Đại học Thương mại đã có thêm một cán bộ có trình độ tiến sĩ.

                           NCS Lan Hương cùng các thành viên Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

     Trong niềm vui và xúc động, NCS Vũ Lan Hương đã tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, Lãnh đạo Trường Đại học Thương mại, Phòng Quản lý Sau Đại học, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình, nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để nghiên cứu sinh có thể bảo vệ thành công luận án và đạt được học vị tiến sĩ như ngày hôm nay./.