Danh mục

Thông báo

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp trường của nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Diệu Anh

07/10/2020

Trường Đại học Thương mại tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Diệu Anh về đề tàiPhát triển thương mại theo hướng bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Hà Văn Sự

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Thuý Hồng

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã ngành: 9340410

Thời gian bảo vệ: 14h30, thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020

Địa điểm bảo vệ: Phòng họp số 2, Nhà I, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng thông báo và kính mời các quý vị quan tâm đến dự.