Danh mục

Thông báo

Lịch chấm báo cáo tổng quan của các thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1, tháng 04 năm 2021

29/03/2021

Ghi chú :
– Buổi chiều: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh bắt đầu từ 13h30

– Các chuyên ngành khác bắt đầu từ 14h00

– Đề nghị các thí sinh dự tuyển chuẩn bị máy tính có kết nối HDMI, slide trình bày dự định nghiên cứu từ 5-10 phút và có mặt đầu giờ của các buổi xét tuyển.

Lịch chấm xét tuyển NCS tháng 04.2021