Danh mục

Tuyển sinh Tiến sĩ

Lịch chấm báo cáo tổng quan của các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2, tháng 10 năm 2021

19/10/2021
Ghi chú:    
– Buổi chiều: Hội đồng bắt đầu làm việc từ 14h00
– Thí sinh dự tuyển có mặt trước 15 phút, mang theo CMTND/CCCD và chuẩn bị máy tính có cổng HDMI và slide ( 3-5 phút) trình bày ngắn gọn dự định nghiên cứu của mình trước hội đồng.

HĐ xét duyệt NCS tháng 10.2021