Danh mục

THÔNG TIN CHUNG

Lịch sử hình thành và phát triển

16/01/2018

PHÒNG QUẢN LÝ SAU ĐẠI HỌC

Địa chỉ đơn vị: Phòng 101, 103, 105 – Tầng 1, Nhà T, Đại học Thương mại, Số 79, Đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hotline/Zalo: 0901.716.333
Email: sdh@tmu.edu.vn
Facebook : Phòng Quản lý Sau đại học – Trường Đại học Thương mại
Trưởng phòng: PGS,TS. Nguyễn Thu Thủy
Phó trưởng phòng: TS. Vũ Thị Thu Hương
 
Quá trình hình thành và phát triển
+ Từ năm 1987, Trường Đại học Thương mại được giao nhiệm vụ đào tạo phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ)  theo 5 chuyên ngành:
–   Kinh tế, quản lý và kế hoạch hoá kinh tế quốc dân;
–   Kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế;
–   Thống kê;
–   Thương phẩm học các mặt hàng thực phẩm;
–   Thương phẩm học các mặt hàng công nghiệp và nguyên liệu công nghiệp nhẹ.
      + Năm 1994, Trường được giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ.
        Từ năm 1987 đến 1998, với quy mô đào tạo chưa lớn, nhiệm vụ tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của Trường do Phòng Nghiên cứu Khoa học thực hiện. Để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa công tác quản lý đào tạo sau đại học và không ngừng nâng cao chất lượng  đào tạo trong điều kiện quy mô đào tạo ngày càng tăng theo định hướng chiến lược xây dựng Trường Đại học Thương mại trở thành một trung tâm đào tạo và khoa học, năm 1998 Khoa Sau Đại học được thành lập theo Quyết định số 862/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng 04 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
        Hiện nay, Trường đang tổ chức, quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ với các chuyên ngành sau:
– Thạc sĩ:   
+ Quản trị kinh doanh, mã số 8340101
+ Quản lý kinh tế, mã số 8340410
+ Quản trị nhân lực, mã số 8340404
+ Kinh doanh thương mại, mã số  8340121
+ Marketing thương mại, mã số  8340121
+ Kế toán, mã số 8340301
+ Tài chính – Ngân hàng, mã số 8340201
+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, mã số 8810103
– Tiến sĩ:   
+ Quản trị kinh doanh, mã số 9340101
+ Quản lý kinh tế, mã số 9340410
+ Kinh doanh thương mại, mã số  9340121
+ Kế toán, mã số 9340301
+ Tài chính – Ngân hàng, mã số 9340201