Danh mục

Video

Phim kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa đào tạo sau đại học Trường Đại học Thương Mại final

09/01/2020

 

KHOA SAU ĐẠI HỌC
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà T, Đại học Thương mại (Phòng 101, 103, 105)
Số 79 Đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243.7643219 (3001) hoặc 0243.8374115
Email: sdh@tmu.edu.vn hoặc sdh.dhtm@gmail.com
Website: http://saudaihoc.tmu.edu.vn/
Trưởng khoa: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên
Phó trưởng khoa: PGS,TS. Nguyễn Thu Thủy