Danh mục

Video

[VTV24] Bản tin về Hội thảo Công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế và thương mại Việt Nam 2019

09/01/2020

8h00 ngày 12/7/2019, tại phòng Hội thảo tầng 6 nhà F, Trường Đại học Thương mại tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019: “Bảo hộ thương mại và tác động đến xuất khẩu hàng hóa Việt Nam”.