Danh mục

Học bổ sung kiến thức

Thời khoá biểu lớp bổ sung kiến thức tuyển sinh đợt 2 tháng 9 năm 2021

02/08/2021

Thời khóa biểu và lịch thi các lớp học bổ sung kiến thức đợt 1 cho thí sinh dự thi cao học tuyển sinh đợt 2 tháng 9 năm 2021, cụ thể xem tại file đính kèm dưới đây:

  1. TKB học bổ sung chuyên ngành Quản lý kinh tế
  2. TKB học bổ sung chuyên ngành Quản trị kinh doanh
  3. TKB học bổ sung chuyên ngành Quản trị nhân lực
  4. TKB học bổ sung chuyên ngành Kinh doanh thương mại và Marketing thương mại
  5. TKB học bổ sung chuyên ngành Kế toán
  6. TKB học bổ sung chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Lưu ý:

– Dự kiến: Lịch thi Tuyển sinh SĐH ngày 25, 26/9/2021

– Thí sinh TNĐH ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển phải học tối đa BSKT 02 học phần ngành

– Thí sinh TNĐH ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển phải học tối đa BSKT 05 học phần

– Hình thức học: Online kết hợp giải đáp thắc mắc trên lớp

– Thứ hai đến thứ sáu: Học vào ca tối từ 18h30. Thứ bảy, CN: Học vào ca sáng từ 7h30 và ca chiều từ 13h30.

– Đề nghị các thí sinh đi học và đu thi đầy đủ, nếu cần xin liên hệ với Phòng Quản lý Sau đại học.