Danh mục

Thông báo

Thông báo điều chỉnh Thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Cường

23/06/2020

Vì lý do khách quan, Trường Đại học Thương mại điều chỉnh Thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp trường của nghiên sinh Nguyễn Xuân Cường.
Tên đề tài luận án: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
Mã số: 9340410
Thời gian bảo vệ đã đăng: 09h00, thứ tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020

Thời gian bảo vệ mới: 10h15, thứ tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm bảo vệ : Phòng Hội thảo số 1, tầng 6, Nhà F, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Xin trân trọng thông báo và kính mời các quý vị quan tâm đến dự.