Danh mục

Tin hoạt động

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Thanh Huyền

30/07/2021

Vì lý do khách quan, Trường Đại học Thương mại thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Trường vào lúc 14h30, thứ sáu, ngày 06 tháng 08 năm 2021 của nghiên sinh Lê Thanh Huyền.
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hướng dẫn 1: PGS,TS. Lê Thị Kim Nhung

Hướng dẫn 2:  TS. Nguyễn Thế Hùng

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 9340201

Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về lịch họp của Hội đồng sau.
Xin trân trọng thông báo!