Danh mục

Tuyển sinh Thạc sĩ

Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2021

10/01/2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1061/TB-ĐHTM                                                  Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1, THÁNG 3 NĂM 2021

 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25/02/2019 và Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018; Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, tháng 3 năm 2021 như sau:

– Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến:
TT Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu dự kiến
1 Kinh doanh thương mại 8340121 25
2 Kế toán                    8340301 80
3 Quản lý kinh tế  8340410 80
4 Quản trị kinh doanh 8340101 80
5 Tài chính – Ngân hàng 8340201 80
6 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 8810103 25
7 Quản trị nhân lực 8340404 30

– Hình thức và thời gian đào tạo:

* Hình thức đào tạo: chính quy

* Thời gian đào tạo: 2,0 năm

– Hình thức tuyển sinh: 

      + Thi tuyển: đối với thí sinh là người Việt Nam

      + Xét tuyển: đối với thí sinh là người nước ngoài (có quy định riêng).

– Các môn thi:
* Môn Kinh tế học
* Môn cơ sở ngành: Marketing căn bản (đối với chuyên ngành Kinh doanh thương mại); Nguyên lý kế toán (đối với chuyên ngành Kế toán); Nguyên lý quản lý kinh tế (đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế); Quản trị học (đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh); Nhập môn Tài chính – Tiền tệ (đối với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng); Quản trị dịch vụ (đối với chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành); Quản trị nhân lực căn bản (đối với chuyên ngành Quản trị nhân lực)
* Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). Thí sinh có năng lực Tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ (Quy định tại Mục 3 và Phụ lục 1 – Thông báo tuyển sinh)
– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh: Vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu), cụ thể:
– Phát hành hồ sơ: từ 20/11/2020 đến 03/02/2021 và từ 22/02/2021 đến 03/3/2021;
– Nhận hồ sơ: từ 20/11/2020 đến 03/02/2021 và từ 22/02/2021 đến 05/3/2021.
– Nhà trường chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Trường phát hành. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
a) Đơn xin dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ; >>> Download: Đơn xin dự thi cao học 2021
b) Bản sao có chứng thực bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học), bảng điểm đại học. Đối với thí sinh có bằng đại học hệ liên thông phải nộp cả bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung cấp/cao đẳng;
c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc thủ trưởng cơ quan công tác. Ảnh trên sơ yếu lý lịch phải đóng dấu giáp lai  >>>  Download: Sơ yếu lý lịch tự thuật
d) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;
đ) Bản sao công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).
e) 4 ảnh (3 x 4). Ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh và cho vào phong bì (ghi họ tên, ngày sinh và chuyên ngành đăng ký dự thi ở ngoài phong bì). Ảnh trong phong bì và ảnh dán trên sơ yếu lý lịch phải cùng một loại ảnh .

f) Các giấy tờ khác và lệ phí tuyển sinh theo quy định của Trường (Xem chi tiết tại Thông báo tuyển sinh)

 Thời gian đăng ký học bổ sung: Từ ngày 20/11/2020: đối với thí sinh có bằng đại học thuộc ngành khác.
– Thời gian và địa điểm thi: Dự kiến vào các ngày 27, 28/3/2021 tại Trường Đại học Thương mại.
 Công bố kết quả tuyển sinh: Công bố kết quả tuyển sinh dự kiến từ ngày 9/4/2021 – 16/4/2021.
– Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 27/4/2021 – 02/5/2021.

                                                                                K/T.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         (Đã ký)
                                                                       PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan
Ghi chú:

– Thí sinh có thể trực tiếp tải mẫu các loại hồ sơ đăng ký dự thi tại website của Trường theo địa chỉ (http://saudaihoc.tmu.edu.vn).

– Trường Đại học Thương mại không gửi Giấy báo thi tới từng thí sinh. Lịch thi chính thức và Danh sách thí sinh dự thi sẽ được đăng trên website của Trường theo địa chỉ trên (mục Tuyển sinh) từ ngày 8/3/2021. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 19/3/2021.

– Thời gian học các học phần bổ sung: dự kiến tổ chức vào thứ sáu, thứ bẩy, chủ nhật, bắt đầu từ ngày 04/01/2021.

– Chương trình các học phần bổ sung trình độ đại học của từng chuyên ngành và các thông tin chi tiết khác xem trên Website của Trường, hoặc Bảng tin Khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương mại, hoặc liên hệ theo số máy của Văn phòng Khoa Sau đại học: 0901716333.

Toàn văn thông báo tuyển sinh >>> Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021

Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 >>> Hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ 2021