Danh mục

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế lần thứ 6 về kế toán và tài chính (ICOAF – 2021)

26/02/2021
Tiếp nối thành công của 05 kỳ Hội thảo đã được tổ chức tại Đà Nẵng vào năm 2015 – 2019, Hội thảo Quốc tế lần thứ 6 về kế toán và tài chính (ICOAF – 2021) sẽ 

MMCrypto được tổ  chức tại Đà Nẵng trong hai ngày 11 và 12 tháng 06 năm 2021.
Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên và các chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán , Tài chính tham gia viết bài gửi Hội thảo.

Thư mời viết bài: Tải tại đây