Danh mục

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “FDI TOÀN CẦU VÀ ỨNG BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI”

14/05/2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                              Số:     483 /TB-ĐHTM

Hà Nội, ngày    7  tháng 5  năm 2021

 

THÔNG BÁO

THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

“FDI TOÀN CẦU VÀ ỨNG BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP FDI TẠI

VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI”

 

Trường Đại học Thương mại cùng với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Hải Phòng và Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “FDI toàn cầu và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới”.

  1. Mục tiêu của Hội thảo

Hội thảo sẽ là một diễn đàn quan trọng để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản trị doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến sự thay đổi của dòng vốn FDI trên phạm vi toàn cầu và ứng biến của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong bối cảnh mới.

  1. Nội dung của Hội thảo

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các chuyên gia và doanh nghiệp viết bài và tham dự Hội thảo. Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề sau:

– Bối cảnh mới quốc tế và trong nước tác động đến dòng vốn FDI:

+ Bối cảnh mới quốc tế: Đại dịch Covid-19, chuyển đổi số,  phản ứng và điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn, căng thẳng địa chính trị, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, chính sách đầu tư của các quốc gia, phản ứng chính sách của các nước lớn, vấn đề đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu,….

+ Bối cảnh mới trong nước: Những biến động của nền kinh tế vĩ mô, điều chỉnh chính sách đầu tư, hỗ trợ của chính phủ với khu vực doanh nghiệp FDI ở Việt Nam, Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, các FTA (RCEP, EVFTA, CPTPP, UKVFTA…), Đại hội Đảng XIII, chính sách đối phó và xử lý đại dịch Covid-19,….

+ Ảnh hưởng của bối cảnh mới đến dòng FDI toàn cầu (giá trị/số lượng, địa điểm đầu tư, hình thức đầu tư, ngành/lĩnh vực, đối tác đầu tư,…) và dự báo triển vọng, xu hướng mới;

+ Ảnh hưởng của bối cảnh mới đến FDI vào Việt Nam (giá trị/số lượng, địa điểm đầu tư, hình thức đầu tư, ngành/lĩnh vực, đối tác đầu tư, chính sách FDI,…) và dự báo triển vọng, xu hướng mới.

– Tác động của bối cảnh mới tới hoạt động của doanh nghiệp FDI và ứng biến của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam:

+ Thực trạng hoạt động của khu vực doanh nghiệp FDI tại Việt Nam: hoạt động của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam nói chung, hoạt động của doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực, các hoạt động cụ thể của doanh nghiệp FDI…

+ Sự thay đổi vai trò của doanh nghiệp FDI trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam;

+ Ứng biến của doanh nghiệp FDI trong ngắn hạn;

+ Điều chỉnh chiến lược của doanh nghiệp FDI trong dài hạn: điều chỉnh về quy mô hoạt động, tái cấu trúc, dịch chuyển địa điểm đầu tư, liên kết với doanh nghiệp trong nước, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp FDI trong thời kỳ mới …

+ Triển vọng hoạt động tại Việt Nam đối với doanh nghiệp FDI;

+ Các case study cụ thể về các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam;

+ Đề xuất của doanh nghiệp FDI đối với chính phủ trong bối cảnh mới.

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

Thời gian dự kiến: 06/08/2021

Địa điểm: Trường Đại học Hải Phòng (171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng).

  1. Thể lệ gửi bài Hội thảo

4.1. Cấu trúc và hình thức bài viết

Bài viết cần bao gồm các phần sau:

+ Tiêu đề;

+ Tóm tắt bài viết và từ khoá;

+ Nội dung bài viết;

+ Kết luận;

+ Tài liệu tham khảo.

– Hình thức bài viết: xem chi tiết trong phụ lục đính kèm.

– Số lượng từ cho mỗi bài viết: không quá 6000 từ, bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

* Bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế có giấy phép xuất bản và mã số ISBN. Những bài viết có chất lượng tốt sẽ được lựa chọn để đăng trong Sách chuyên khảo về FDI;

– Lệ phí đăng Kỷ yếu Hội thảo của tác giả có bài viết ngoài các đơn vị đồng tổ chức là: 1.500.000đ/bài.

(Các nhà khoa học công tác tại đơn vị đồng tổ chức có bài viết đăng kỷ yếu HT không phải đóng lệ phí)

4.2. Thời hạn và địa chỉ gửi bài

– Thời hạn gửi bài: Hạn cuối thu bài ngày 18/06/2021.

–  Địa chỉ gửi bài và liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học – Email: khoahoc@tmu.edu.vn

*  Lưu ý: Các bài viết gửi tham dự Hội thảo sẽ không được chấp nhận nếu thiếu phần tên bài và nội dung tóm tắt (bao gồm cả từ khóa) dịch sang tiếng Anh (Việt) và ngược lại.

          Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ Ban thư ký Hội thảo: ThS. Đinh Thị Việt Hà – Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Thương mại. ĐT: 0936.399.288; Email: khoahoc@tmu.edu.vn

Trường Đại học Thương mại trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia của các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

–    Như trên;

–    Lưu: VT Trường;P.QLKH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS,TS Nguyễn Thị Bích Loan