Danh mục

Tin hoạt động

Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2021

16/12/2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1061a/TB-ĐHTM                                                          Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25/02/2019 và Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018; Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021 như sau:
– Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến:

TT Chuyên ngành Mã số Chỉ tiêu dự kiến
1 Kinh doanh thương mại 9340121 5
2 Kế toán                    9340301 5
3 Quản lý kinh tế  9340410 5
4 Quản trị kinh doanh 9340101 5
5 Tài chính – Ngân hàng 9340201 5

– Hình thức đào tạo tập trung toàn thời gian: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học.

– Hình thức đào tạo tập trung bán thời gian: 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, trong đó có ít nhất 12 tháng học tập trung liên tục tại Trường trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

Đối tượng tuyển sinh : Công dân Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017).

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Kết hợp xét tuyển với thi tuyển (Quy định cụ thể tại Mục 3.2 – Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ)

– Điều kiện về văn bằng: Thí sinh đăng kí dự tuyển nghiên cứu sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ. (Quy định cụ thể tại Mục 4 – Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ )
– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh: Vào giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu) trong khoảng thời gian sau:
       * Phát hành hồ sơ: từ 20/11/2020 đến 03/02/2021 và từ 22/02/2021 đến 03/3/2021;

* Nhận hồ sơ: từ 20/11/2020 đến 03/02/2021 và từ 22/02/2021 đến 05/3/2021.

– Nhà trường chỉ nhận hồ sơ tuyển sinh theo mẫu do Trường phát hành. Hồ sơ đăng ký dự thi/ dự tuyển gồm:

a) Đơn xin dự thi/ dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ (mẫu)>>>Down load: don-xin-du-tuyen-ncs-1

b) Bản sao có chứng thực bằng cử nhân (bằng tốt nghiệp đại học), bằng thạc sĩ; bảng điểm đại học, bảng điểm cao học;

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, hoặc thủ trưởng cơ quan công tác. Ảnh trên sơ yếu lý lịch phải đóng dấu giáp lai>>>Down load: so-yeu-ly-lich-tu-thuat_1

d) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;

đ) Báo cáo dự định nghiên cứu (mẫu)>>>Down load: mau-ket-cau-bao-cao-du-tuyen-ncs

e) Bản foto bài báo của tác giả hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

f) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ tiếng nước ngoài (đối với thí sinh Việt Nam), chứng chỉ Tiếng Việt (đối với thí sinh nước ngoài);

g) Thư giới thiệu của nhà khoa học theo (Quy định tại mục 4.5 – Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ);

h) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

i) Các giấy tờ khác và lệ phí tuyển sinh theo quy định của Trường.

– Thời gian và địa điểm thi: Thời gian thi: Trình bày và xét duyệt báo cáo dự định nghiên cứu: Dự kiến từ ngày 29/3/2021 đến ngày 07/4/2021; Thi kĩ năng giao tiếp tiếng Anh (với các thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển): Dự kiến vào ngày 27/3/2021.

– Địa điểm thi: tại Trường Đại học Thương mại.

– Thời gian công bố kết quả tuyển sinh và khai giảng khóa học:

– Công bố kết quả tuyển sinh: Dự kiến từ ngày 9/4/2021 – 16/4/2021.

– Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 27/4/2021 – 02/5/2021.

– Học phí trong quá trình học tập: Đơn giá học phí trong từng năm học được thực hiện theo quyết định của Nhà trường, phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và được công bố công khai trên website của Trường.

  KT. HIỆU TRƯỞNG
    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  (Đã kí)
       PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan

Phụ lục 1: Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài >>> Down load: bang-tham-chieu-cac-chung-chi-tieng-nuoc-ngoai_1
Phụ lục 2: Các hướng nghiên cứu và người hướng dẫn khoa học >>>Down load: Thông báo tuyển sinh NCS năm 2021

Ghi chú:

– Thí sinh có thể trực tiếp tải mẫu các loại hồ sơ đăng ký dự thi cao học và dự tuyển nghiên cứu sinh tại website của Trường theo địa chỉ (http://saudaihoc.tmu.edu.vn).

– Trường Đại học Thương mại không gửi Giấy báo thi tới từng thí sinh. Lịch thi chính thức và Danh sách thí sinh dự thi sẽ được đăng tải trên website của Trường theo địa chỉ trên (mục Tuyển sinh) từ ngày 8/3/2021. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 19/3/2021.

– Thông tin chi tiết khác xem trên Website của Trường, hoặc Bảng tin Khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương mại, hoặc liên hệ theo số máy của Văn phòng Khoa Sau đại học: 0901716333.

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ >>> Down load: Thông báo tuyển sinh NCS năm 2021