Văn bản quản lý nhà nước

 Văn bản theo chủ đề: Văn bản quản lý nhà nước

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số: 917a/QĐ-ĐHTM 25/12/2017 Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thương mại.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế các quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Quyết định số 346/QĐ-ĐHTM-SĐH ngày 22/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành quy định chi tiết về đào tạo trình độ tiến sĩ.
Điều 3: Các ông (bà) Trưởng khoa Sau đại học, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng phòng Thanh tra, các đơn vị, cá nhân có liên quan đến đào tạo tiến sĩ của Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017 05/04/2017 Các Phụ lục (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017 04/04/2017 QUY CHẾTuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ(Ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
4 Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT 04/04/2017 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây