Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của NCS Bùi Phương Thanh

Thứ ba - 19/06/2018 08:00
1. Tên đề tài luận án: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2. Chuyên ngành: Kế toán
3. Mã số: 62.34.03.01
4. Họ tên NCS Bùi Phương Thanh
5. Họ tên người hướng dẫn NCS:
Hướng dẫn 1: PGS.TS. Phạm Thị Thu Thủy
Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Tuấn Duy
6. Những đóng góp mới của luận án:
- Những đóng góp mới về học thuật, lý luận
Luận án hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV theo cách tiếp cận nội dung, bao gồm tổ chức bộ máy với mô hình bộ máy kế toán và nhân sự kế toán, tổ chức thông tin kế toán tài chính, kế toán quản trị gắn với chu trình nghiệp vụ và yếu tố cấu thành hệ thống thông tin kế toán, tổ chức kiểm tra kế toán và nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV.
- Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn
Trên cơ sở kết quả khảo sát và phân tích thực tế, luận án đã đánh giá thực trạng về tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh Hải Dương, theo 4 nội dung (1) mô hình tổ chức bộ máy và nhân sự kế toán, (2) tổ chức dữ liệu kế toán, tổ chức thông tin kế toán tài chính, thông tin kế toán quản trị, tổ chức cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin kế toán, (3) tổ chức kiểm tra kế toán và (4) nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh Hải Dương, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế.
- Những đề xuất mới về giải pháp
Luận án phân tích những yêu cầu có tính nguyên tắc để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất các giải pháp hoàn thiện theo nội dung tổ chức công tác kế toán trong các DNNVV trên địa bàn tỉnh Hải Dương đó là (1) giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân sự kế toán, (2) giải pháp hoàn thiện tổ chức dữ liệu kế toán và (3) giải pháp hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán tài chính, thông tin kế toán quản trị. Đồng thời luận án đề xuất những kiến nghị đối với Nhà nước, tỉnh Hải Dương và các DNNVV trên địa bàn tỉnh các điều kiện để thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin kế toán của các đối tượng sử dụng thông tin bên trong và bên ngoài DN.
Toàn văn Luận án
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây