Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của NCS Huỳnh Văn Đặng

Thứ ba - 09/10/2018 11:33
1. Họ tên NCS: Huỳnh Văn Đặng
2. Tên luận án: “ Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững tại tỉnh Bình Định”
3. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
4. Mã số: 62.34.04.10
5. Họ tên người hướng dẫn khoa học:
Giáo viên hướng dẫn 1: PGS,TS. Hoàng Văn Thành
Giáo viên hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Văn Lịch
6. Những đóng góp mới của luận án:
Những đóng góp mới về mặt học thuật
(1) Hệ thống hóa, cập nhật và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận liên quan đến chủ đề nghiên cứu của luận án: kinh tế biển, phát triển kinh tế biển, phát triển bền vững, phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững; khái niệm, vai trò, công cụ quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững; nội dung quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững gồm: Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, Ban hành chính sách phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, Tổ chức bộ máy quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững, Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhằm phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững.
(2) Xây dựng khung lý luận về quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững tại địa phương cấp tỉnh dựa trên cơ sở lý luận và tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây về vấn đề này.
(3) Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững. Chỉ ra các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững tại địa phương cấp tỉnh.
 Những đóng góp mới về mặt thực tiễn
(1) Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững của một số tỉnh, thành phố trong và ngoài nước, từ đó rút ra bài học cho tỉnh Bình Định.
(2) Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững tại tỉnh Bình Định, phát hiện những thành công, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế đối với quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2013-2017.
(3) Trên cơ sở dự báo xu hướng, bối cảnh tác động đến quản lý phát triển kinh tế biển trên thế giới và trong nước, các quan điểm, mục tiêu, phương hướng của Tỉnh, Luận án đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp với thực tiễn để quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững tại tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tiếp theo.
(4) Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về quản lý phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững của các địa phương.
Toàn văn Luận án
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây