Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của NCS Nguyễn Anh Dũng

Thứ tư - 22/08/2018 07:47
1. Họ tên NCS: Nguyễn Anh Dũng
2. Tên đề tài luận án: Phát triển bền vững du lịch tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay
3. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
4. Mã số: 62.34.04.10
5. Họ tên người hướng dẫn NCS:
Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyên Hồng
Hướng dẫn 2:PGS. TS. Hoàng Văn Thành
6. Đóng góp mới của luận án:
Chủ đề phát triển bền vững du lịch Ninh Bình có một số công trình nghiên cứu đề cập, mô hình và đánh giá bền vững du lịch có nhiều cách tiếp cận khác nhau, cách tiếp cận theo phân hệ, cách tiếp cận theo tiêu chí, cách tiếp cận theo phương thức so sánh. Luận án tiếp cận bền vững du lịch theo phương thức tiêu chí về kinh tế xã hội và môi trường đề ra giải pháp từng nhóm đối tượng. Trong điều kiện hiện nay Ninh Bình đã có di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, hệ thống di tích ở Hoa Lư,... lượng khách du lịch tuy tăng cao nhưng ngày khách lưu trú và chi tiêu còn thấp, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tăng về số lượng, chất lượng phục vụ chưa có nhiều chuyển biến, doanh nghiệp hoạt động lữ hành quy mô còn nhỏ và thiếu vốn, các cơ sở vui chơi giải trí, hạ tầng du lịch số lượng và chất lượng còn thiếu... dẫn đến sự không bền vững của ngành du lịch nơi đây.Chưa có công trình nào đánh giá du lịch tỉnh theo tiêu chí phát triển bền vững, cũng như dựa vào mô hình và những chủ thể tham gia mô hình đề ra giải pháp thiết thực.
Những nội dung chính luận án thực hiện:
Một là, luận án tổng quan một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển bền vững và phát triển bền vững du lịch của một địa phương. Đề xuất mô hình lý thuyết phát triển bền vững du lịch của một địa phương cấp tỉnh. Xây dựng tiêu chí đánh giá tính bền vững du lịch của một địa phương cấp tỉnh và vai trò của các chủ thể tham gia vào hệ thống du lịch đối với phát triển bền vững du lịch.
Hai là, nghiên cứu và lựa chọn kinh nghiệm phát triển bền vững du lịch tại Việt Nam và trên thế giới có điều kiện tương đồng với tỉnh Ninh Bình, từ đó rút ra bài học cho tỉnh Ninh Bình.
Ba là, nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch của tỉnh Ninh Bình trong thời gian 2007-2016. qua đó rút ra các kết luận về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân từ đó có giải pháp khắc phục hạn chế, đối với phát triển bền vững du lịch hiện nay của Ninh Bình, từ đó đưa ra các điểm mạnhđiểm yếu, thời cơ, thách thức,… nguyên nhân phát triển bền vững du lịch Ninh Bình.
Bốn là, Trên cơ sở đường lối, chủ trương của Nhà nước, thực hiện mục tiêu của xã hội của ngành và những bài học rút ra từ thực trạng, có những kiến nghị, đề xuất với ngành, các cấp nhằm phát triển du lịch Ninh Bình bền vững trong thời gian 2020 -2030.
Toàn văn Luận án
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây