Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của NCS Nguyễn Thị Mai Anh

Thứ hai - 10/12/2018 14:05
1. Tên đề tài luận án: Kiểm toán báo cáo tài chính các doanh nghiệp bảo hiểm ở Việt Nam
2. Chuyên ngành: Kế toán
3. Mã số: 62.34.03.01
4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Mai Anh
5. Họ tên người hướng dẫn nghiên cứu sinh:
Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Phú Giang
Hướng dẫn 2: PGS.TS. Lê Thị Thanh Hải
6. Những đóng góp mới của luận án:           
Những đóng góp mới về học thuật, lý luận
Luận án đã hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm (BCTC DNBH). Cụ thể:
- Phân tích đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đặc điểm kế toán DNBH ảnh hưởng đến kiểm toán BCTC.
- Trình bày mục tiêu và đối tượng kiểm toán, kỹ thuật kiểm toán, quy trình kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán BCTC DNBH. Đặc biệt, luận án trình bày quy trình kiểm toán BCTC DNBH theo hướng tiếp cận rủi ro và phân tích những điểm khác biệt trong quy trình kiểm toán BCTC của DNBH với các doanh nghiệp thông thường.
- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC DNBH.
- Trình bày nội dung hướng dẫn kiểm toán BCTC DNBH tại Anh và Ấn Độ để rút ra những kinh nghiệm về kiểm toán BCTC DNBH cho Việt Nam
Những đóng góp mới về thực tiễn
- Từ kết quả nghiên cứu định tính, luận án đã phản ánh cụ thể thực trạng kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp bảo hiểm theo hai nhóm chủ thể kiểm toán là các công ty kiểm toán Big Four và các công ty kiểm toán ngoài Big Four. Qua đó, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại cần khắc phục.
- Từ kết quả nghiên cứu định lượng, luận án xác định 6 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán BCTC DNBH theo mức độ giảm dần là (1) Chất lượng KTV thực hiện kiểm toán BCTC DNBH; (2) Phương pháp kiểm toán; (3) Ý thức của KTV và Ban giám đốc CTKiT; (4) Đặc điểm DNBH; (5) Môi trường pháp lý; (6) Vị thế CTKiT. Qua đó cho thấy, nguyên nhân của những hạn chế trong kiểm toán BCTC DNBH không chỉ đến từ chính KTV mà còn xuất phát bởi những nguyên nhân khách quan từ CTKiT, từ DNBH và từ cơ quan chức năng nhà nước.
Những đề xuất dựa trên kết quả nghiên cứu
Luận án đề xuất một số giải pháp với trọng tâm:
- Hoàn thiện các bước công việc trong từng giai đoạn của quy trình kiểm toán BCTC DNBH theo hướng tiếp cận rủi ro.
- Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng đối với từng cuộc kiểm toán BCTC DNBH.
- Nâng cao chất lượng kiểm toán BCTC nói chung và kiểm toán BCTC DNBH nói riêng.
Toàn văn luận án
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây