Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của NCS Nguyễn Thị Thái An

Thứ hai - 24/09/2018 16:42
1. Tên đề tài luận án: Kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu, đường tại các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận Tải
2. Chuyên ngành: Kế toán
3. Mã số: 62.34.03.01
4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Thái An
5. Họ tên người hướng dẫn nghiên cứu sinh:
Hướng dẫn 1: PGS,TS. Đỗ Minh Thành
Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Tuấn Duy
6. Những đóng góp mới của luận án:
Những đóng góp mới về học thuật, lý luận
Luận án đã phân tích đánh giá đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phi xây lắp; làm rõ những vấn đề lý luận về kế toán QTCPXL trong DNXL như sau: Nhận diện chi phí và phân loại chi phí xây lắp; Xây dựng hệ thống định mức và lập dự toán chi phí xây lắp; Các phương pháp xác định chi phí xây lắp; Phân tích biến động để kiểm soát chi phí;  Phân tích thông tin chi phí phục vụ quản trị chi phí xây lắp
Những đóng góp mới về thực tiễn
Luận án nghiên cứu phân tích các đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ GTVT ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu đường. Phân tích đánh giá đúng thực trạng kế toán QTCPXL cầu, đường tại các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông chỉ rõ những kết quả đạt được,những hạn chế và nguyên nhân hạn chế của kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu, đường tại các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông.
Những đề xuất mới về giải pháp
Luận án xác lập các yêu cầu mang tính nguyên tắc và đề xuất những giải pháp hoàn thiện kế toán kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu, đường tại các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ GTVT như:
-  Hoàn thiện phân loại chi phí xây lắp theo mức độ hoạt động và theo quyền kiểm soát chi phí; Hoàn thiện xây dựng định mức và lập dự toán chi phí xây lắp nội bộ.
- Đề xuất việc áp dụng phương pháp xác định chi phí xây lắp theo chi phí mục tiêu (Target Costing) sẽ giúp cho các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông cắt giảm được chi phí và ứng xử với chi phí một cách linh động hơn do việc xem xét chi phí sản xuất như một biến độc lập trong suốt quá trình sản xuất, thi công công trình.
Để áp dụng thành công  xác định chi phí theo phương pháp chi phí mục tiêu, luận cũng đề xuất hoàn thiện hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán và hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí xây lắp. 
- Hoàn thiện phân tích thông tin chi phí xây lắp phục vụ cho việc quản trị tại các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây