Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Đàm Bích Hà

Thứ ba - 10/12/2019 11:09
1. Tên đề tài luận án: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội.
2. Chuyên ngành: Kế toán
3. Mã số:934.03.01
4. Họ tên NCS: Đàm Bích Hà
5. Họ tên người hướng dẫn NCS:
Hướng dẫn 1: PGS,TS. Đỗ Minh Thành
Hướng dẫn 2: PGS,TS. Ngô Thị Thu Hồng
Luận án của nghiên cứu sinh Đàm Bích Hà
6. Những đóng góp mới của luận án:
- Những đóng góp mới về học thuật, lý luận: Luận án đã nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp thương mại. Trên cơ sở đó, kết hợp với đặc điểm của doanh nghiệp thương mại, đã xác lập khung lý thuyết về nội dung tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại.
- Những kết luận mới về đánh giá thực tiễn: Luận án đã khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng, đặc biệt là chỉ ra các tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, luận án đã xác định, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội.
- Những đề xuất mới về chính sách, giải pháp: luận án đã đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 bao gồm:
+ Đề xuất mô hình hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội
+ Giải pháp hoàn thiện tổ chức cơ sở hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội
+ Giải pháp hoàn thiện tổ chức nguồn nhân lực và bộ máy tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội
 + Giải pháp hoàn thiện tổ chức qui trình xử lý thông tin trong tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội.
+ Giải pháp hoàn thiện tổ chức các phân hệ hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội
Đồng thời, luận án cũng đưa ra các điều kiện để thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp thương mại cổ phần trên địa bàn Hà Nội.
Toàn văn luận án
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây