Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Đào Thị Hương

Thứ tư - 04/12/2019 14:59
1. Tên đề tài luận án: Tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp may khu vực phía Bắc Việt Nam.
2. Chuyên ngành: Kế toán
3. Mã số:934.03.01
4. Họ tên NCS: Đào Thị Hương
5. Họ tên người hướng dẫn NCS:
Giáo viên hướng dẫn 1: PGS, TS. Phạm Đức Hiếu
Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Trần Hải Long
Luận án của nghiên cứu sinh Đào Thị Hương
6. Những đóng góp mới của luận án:
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận - Luận án góp phần bổ sung, cụ thể hóa lý luận về tổ chức KTQTCP, giá thành trong doanh nghiệp sản xuất. - Nghiên cứu tổ chức KTQTCP, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp dưới góc độ vận dụng các kỹ thuật của KTQTCP, đặc biệt là KTQTCP hiện đại và có tính tới ảnh hưởng của các nhân tố trong và ngoài doanh nghiệp.
Nhng kết lun mi về đánh giá thực tin Luận án đã làm sáng tỏ các nhân tố ảnh hưởng tới vận dụng các phương pháp KTQTCP, giá thành hiện đại tại các doanh nghiệp may khu vực phía Bắc bằng các phương pháp nghiên cứu tin cậy, kết hợp giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề uất các giải pháp, hu ến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức KTQTCP, giá thành phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại các doanh nghiệp may: - Các DN có thể lựa chọn phương pháp ác định chi phí theo Target Costing hoặc theo ABC phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động sản uất inh doanh. - Áp dụng mô hình CVP có tính đến chi phí vốn để phân tích điểm hòa vốn và lựa chọn phương án. - Tác động tới các nhóm nhân tố nhằm gia t ng tính hả thi của việc vận dụng KTQTCP, giá thành hiện đại tại các doanh nghiệp may khu vực phía Bắc. - Kết quả nghiên cứu của luận án cũng gợi mở các hướng nghiên cứu mới trong tương lai, cùng với các hàm ý cho cơ quan quản lý Nhà nước, cho doanh nghiệp và cho các cơ sở đào tạo.
Toàn văn luận án
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây