Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Lê Bách Giang

Thứ ba - 10/12/2019 11:12
1. Tên đề tài luận án: Phát huy lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
3. Mã số: 62.34.04.10
4. Họ tên NCS: Lê Bách Giang
5. Họ tên người hướng dẫn NCS:
Hướng dẫn 1: PGS. TS. Hà Văn Sự
Hướng dẫn 2: PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng
Luận án của nghiên cứu sinh Lê Bách Giang
6. Những đóng góp mới của luận án
* Về mặt học thuật và lý luận
Trên cơ sở tổng quan những công trình nghiên cứu trước đây, luận án làm rõ thêm một số vấn đề lý luận cơ bản về lợi thế cạnh tranh, nội hàm phát huy lợi thế cạnh tranh, chỉ ra điều kiện phát huy lợi thế cạnh tranh, các yếu tố ảnh hưởng đến phát huy lợi thế cạnh tranh.
Đồng thời, xác định rõ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phát huy lwoij thế cạnh tranh của địa phương cấp tỉnh. Đề xuất khung chính sách để phát huy lợi thế cạnh tranh tỉnh nhằm phát triển kinh tế một cách đột phá, đặc biệt những vấn đề về xây dựng chính sách, trong đó đặc biệt chính sách về nguồn lực nguồn lực, động lực cho tăng trưởng kinh tế.

* Về mặt thực tiễn

Trên cơ sở kiến nghị những lợi thế cạnh tranh của thành phố Đà nẵng đến năm 2030 và đề xuất những ngành, lĩnh vực mũi nhọn trên cơ sở phát huy lợi thế cạnh tranh của Đà Nẵng. Cụ thể là đưa ra kết luận: phát huy những lợi thế cạnh tranh về du lịch, vị trí địa kinh tế, nguồn nhân lực trên cơ sở các chính sách và giải pháp hợp lý sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 nhanh và bền vững. Nói một cách khái quát hơn, luận án cung cấp thêm luận cứ khoa học để Chính quyền thành phố Đà Nẵng hoạch định đúng chủ trương, chính sách phát huy lợi thế cạnh tranh để phát triển kinh tế đến 2030. Đề xuất khung chính sách để phát huy lợi thế cạnh tranh của một địa phương cấp tỉnh nhằm phát triển kinh tế một cách đột phá.
Toàn văn luận án
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây