Thông tin tóm tắt về những điểm mới và toàn văn luận án

Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thứ năm - 17/10/2019 14:56
1. Tên luận án: “Quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam”
2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
3. Mã số: 934.04.10
4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Thanh Huyền
5. Họ tên người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: TS. Phạm Xuân Hậu
Hướng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Văn Thành
6. Những đóng góp mới của luận án:
Luận án đã kế thừa và có phát triển ở mức độ nhất định một số lý luận cơ bản về kinh tế biển, quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển. Theo đó, luận án đã làm rõ các yếu tố thành phần của quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển của chính quyền địa phương cấp tỉnh. Dựa trên việc tiếp cận các nhóm chủ thể và nhóm đối tượng khác nhau trong vấn đề quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển của chính quyền địa phương, luận án chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước, phạm vi các ngành nghề trong lĩnh vực kinh tế biển. Từ đó, luận án xây dựng nội dung quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển của chính quyền địa phương cấp tỉnh.
Luận án đã nhận dạng bối cảnh và kết quả hoạt động kinh tế biển của các tỉnh Bắc Trung Bộ trong thời gian qua để tập trung đánh giá các nội dung quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển tại các địa phương. Căn cứ vào nguồn tài liệu thứ cấp là các báo cáo của tỉnh, số liệu từ niên giám thông kê, các văn bản về chính sách, chương trình hành động của các tỉnh về phát triển kinh tế biển, luận án đã có những đánh giá khách quan về  xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển của địa phương; tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển và kiếm tra, giám sát quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển. Bên cạnh đó, luận án cũng tổng hợp những đánh giá một cách khách quan từ phía cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế biển đối với quy hoạch, các chương trình hành động của tỉnh, các chính sách ưu đãi đầu tư cho phát triển kinh tế biển. Từ đó, chỉ ra những thành tựu, những điểm còn tồn tại và cần khắc phục, tăng cường quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển của chính quyền địa phương cấp tỉnh.  
Luận án đã đề xuất được một số vấn đề có tính định hướng cho việc hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, dựa trên bối cảnh quốc tế và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành kinh tế biển; đồng thời luận án cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phát triển kinh tế biển và cũng đã đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ ngành Trung Ương và các cơ quan có liên quan
.
Toàn văn luận án
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây