Các văn bản hướng dẫn và biểu mẫu

Danh mục tạp chí, kỷ yếu được tính điểm

Thứ bảy - 07/01/2017 08:54
 
* Danh mục tạp chí được tính điểm:
Số TT Tên tạp chí Mã sổ ISSN Loại Cơ quan
xuất bản
Điểm
công
trình
 1.  
Các tạp chí khoa học Việt Nam và quốc tế   SCI, SCIE
ISI,
Scopus
  0 - 2,0
0 - 1,5
 1.  
Các tạp chí khoa học quốc tế khác do HĐCDGSN/LN quyết định   Tạp chí   0 - 1,0
 1.  
Báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế đăng toàn văn trong kỷ yếu (Proceedings) có phản biện khoa học (chỉ số ISBN, nếu có)   Kỷ yếu   0 - 1,0
 1.  
Các tạp chí khoa học về chủ đề Kinh tế, Quản lý và Kinh doanh của các trường đại học nước ngoải   Tạp chí   0 - 1,0
 1.  
Nghiên cứu kinh tế 0866-7489 Tạp chí Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 0 - 1,0
 1.  
Kinh tế và phát triển 1859-0012 Tạp chí Trường ĐH KTQD 0 - 1,0
 1.  
Phát triển kinh tế 1859-1116 Tạp chí Trường ĐH KT TPHCM 0 - 1,0
 1.  
Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới (tên cũ: Những vấn đề Kinh tế Thế giới) 0868-2984 Tạp chí Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 0 - 1,0
 1.  
Khoa học Thương mại 1859-3666 Tạp chí Trường Đại học Thương Mại 0 - 0,75
(Từ 2012 trờ về trước:
0 - 0,5)
 1.  
Các tạp chí khoa học thuộc khối khoa học Kinh tế, quản lý và Kinh doanh của các trường ĐH Quốc gia HN, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế và các trường ĐH khác (nếu có)   Tạp chí   0 - 0,5
 1.  
Công nghệ Ngân hàng (chỉ tính đối với các bài nghiên cứu khoa học) 1859-3682 Tạp chí Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM 0 - 0,5
 1.  
Quản lý Nhà nước 0868-2828 Tạp chí HV Hành chính Quốc gia 0 - 0,5
 1.  
Khoa học & Đào tạo ngân hàng 1859-011X Tạp chí Học viện Ngân hàng 0 - 0,5
 1.  
Kế toán và Kiểm toán (Cũ: Kế toán) 1859-1914 Tạp chí Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam 0 - 0,5
 1.  
Cộng sản 0866-7276 Tạp chí TW Đảng CSVN 0 - 0,5
 1.  
Kinh tế - Dự báo 0866-7120 Tạp chí Bộ Kế hoạch & Đầu tư 0 - 0,5
 1.  
Ngân hàng (tên cũ: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin Khoa học Ngân hàng) 0866-7462 Tạp chí Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0 - 0,5
 1.  
Vietnam’s Socio -Economic Development 0868-359X Tạp chí Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 0 - 0,5
 1.  
Nghiên cứu Đông Nam Á 0868-2739 Tạp chí Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 0 - 0,5
 1.  
Kiểm toán 0868-3227 Tạp chí Kiểm toán Nhà nước 0 - 0,5
 1.  
Thương mại 0866-7500 Tạp chí Bộ Công thương 0 - 0,5
 1.  
Tài chính 005-56 Tạp chí Bộ Tài chính 0 - 0,5
 1.  
Công nghiệp 0868-3778 Tạp chí Bộ Công nghiệp 0 - 0,5
 1.  
Thị trường Tài chính tiền tệ 1859-2805 Tạp chí Hiệp hội Ngân hàng VN 0 - 0,5
 1.  
Thuế Nhà nước 1859-0756 Tạp chí Tổng cục Thuế 0 - 0,5
 1.  
Vietnam Banking Review 0866-7462 Tạp chí Ngân hàng NNVN 0 - 0,5
 1.  
Vietnam Economic Review 0868-2984 Tạp chí Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 0 - 0,5
 1.  
Thống kê (Con số và Sự kiện) 0866-7322 Tạp chí Tổng cục Thống kê 0 - 0,5
 1.  
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kinh tế Nông nghiệp; Nông nghiệp và Công nghiệp; Kinh tế Nông nghiệp) 0866-7020 Tạp chí Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0 - 0,5
 1.  
Châu Mỹ ngày nay 0868-3654 Tạp chí Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 0 - 0,5
 1.  
Du lịch Việt Nam 0866-7373 Tạp chí Tổng cục Du lịch 0 - 0,5
 1.  
Bảo hiểm xã hội 1859-2562 Tạp chí Bảo hiểm XH VN 0 - 0,5
 1.  
Lao động xã hội 0866-7643 Tạp chí Bộ LĐ TB &XH 0 - 0,5
 1.  
Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông 1859-0519 Tạp chí Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 0 - 0,5
 1.  
Nghiên cứu Đông Bắc Á (tên cũ: NC Nhật Bản; NC Nhật Bản và Đông Bắc Á) 0868-3646 Tạp chí Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 0 - 0,5
 1.  
Hoạt động Khoa học 0866-7152 Tạp chí Bộ KH&CN 0 - 0,5
 1.  
Nghiên cứu Châu Âu 0868-3581 Tạp chí Viện Nghiên cứu Châu Âu 0 - 0,5
 1.  
Nghiên cứu quốc tế 1859-0608 Tạp chí Học viện QHQT 0 - 0,5
 1.  
Nghiên cứu Trung Quốc 0868-3670 Tạp chí Viện Nghiên cứu Trung Quốc 0 - 0,5
 1.  
Khoa học Chính trị 1859-0187 Tạp chí HV Chính trị - Hành chính QG HCM (Phân viện TP.HCM) 0 - 0,5
 1.  
Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương 0868-3808 Tạp chí Trung tâm Kinh tế Châu Á- TBD 0 - 0,5
 1.  
Quản lý Kinh tế 1859-039X Tạp chí Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế TW 0 - 0,5
 1.  
Quản lý Ngân quỹ quốc gia 1859-4999 Tạp chí Kho Bạc Nhà nước 0 - 0,5
 1.  
Khoa học 1859-3453 Tạp chí Trường Đại học Mở TP. HCM 0 - 0,5
 1.  
Tạp chí Khoa học và công nghệ (chỉ lấy bài về Kinh tế) 1859-3712 Tạp chí Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 0 - 0,5
 1.  
Kinh tế đối ngoại 1859-4050 Tạp chí Trường Đại học Ngoại thương 0 - 0,5
 1.  
N/C Tài chính - Kế toán 1859-4093 Tạp chí Học viện Tài chính 0 - 0,5
Tạp chí chỉ được tính điểm từ 2013 trở đi
 1.  
Khoa học và công nghệ (chỉ lấy bài về kinh tế) 1859-3585 Tạp chí Trường ĐH Công nghiệp HN 0 - 0,5
 1.  
Thông tin và Dự báo Kinh tế xã hội 1859-0764 Tạp chí Bộ Khoa học và Công nghệ 0 - 0,25
 1.  
Kinh tế và Quản lý 1859-4565 Tạp chí Học viện Chính trị- Hành chính QGHCM 0 - 0,25
0 - 0,5 (tính từ năm 2016)
 1.  
Khoa học và công nghệ Lâm nghiệp (chỉ lấy bài về kinh tế) 1859-3828 Tạp chí Trường ĐH Lâm nghiệp 0 - 0,25
Tạp chí chỉ được tính điểm từ 2015 trở đi
 1.  
Khoa học Kinh tế 0866-7969 Tạp chí Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nang 0 - 0,5
 1.  
Lý luận Chính trị 0868-2771 Tạp chí Học viện Chính trị Quốc gia HCM 0 - 0,5
 
 

Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây