Khoa Sau Đại học

http://saudaihoc.tmu.edu.vn


Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh

1. Tên đề tài luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu vào thị trường các nước EU của các doanh nghiệp chế biến chè xuất khẩu Việt Nam.
2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại
3. Mã số: 934.01.21
4. Họ tên NCS: Nguyễn Ngọc Quỳnh
5. Họ tên người hướng dẫn nghiên cứu sinh:
Giáo viên hướng dẫn 1: PGS,TS. Phạm Thúy Hồng
Giáo viên hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan
Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Quỳnh

6. Những đóng góp mới của luận án:
Về lý luận

  • Xác định được khung nghiên cứu về năng lực cạnh tranh xuất khẩu (NLCTXK) bao gồm các khái niệm về năng lực cạnh tranh (NLCT), NLCTXK của doanh nghiệp (DN), NLCTXK của doanh nghiệp chế biến (DNCB) chè xuất khẩu (XK) dựa trên sự kế thừa các khái niệm về NLCT và NLCTXK từ các nghiên cứu trước.

  • Trên cơ sở tham vấn các chuyên gia phát hiện ra các 06 yếu tố cấu thành và các nhân tố ảnh hưởng đến NLCTXK của DNCB chè XK.

  • Thiết lập khung nghiên cứu với các tiêu chí (bao gồm 07 tiêu chí 42 chỉ số) đánh giá NLCTXK của các DNCB chè XK Việt Nam và phân tích mối quan hệ giữa yếu tố cấu thành NLCTXK của DNCB chè XK.

  Về thực tiễn

  • Đánh giá được thực trạng nâng cao NLCTXK sang thị trường các nước EU của các DNCB chè XK Việt Nam trong thời gian qua theo các tiêu chí và so sánh với đối thủ cạnh tranh (Sri Lanka).

  • Sử dụng phần mềm SPSS nhằm phân tích các giá trị trung bình của các thang đo và xác định được hệ số quan trọng cũng như mức độ tác động của các thang đo đến NLCTXK của các DNCB chè XK Việt Nam.

  • Đánh giá những thành công, hạn chế trong nâng cao NLCTXK của các DNCB chè XK Việt Nam trong thời gian qua để làm căn cứ đề xuất các giải pháp, kiến nghị.

  • Đề xuất định hướng, cải thiện chất lượng trình độ các yếu tố cấu thành nhằm nâng cao NLCTXK sang thị trường EU của các DNCB chè XK Việt Nam trong thời gian tới. Trên cơ sở vận dụng các luận cứ khoa học và thực tiễn trên, luận án đưa ra được một số dự báo, cùng các các quan điểm và mục tiêu phát triển, thiết lập một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao NLCTXK vào thị trường các nước EU của các DNCB chè XK Việt Nam đến năm 2025.
    Toàn văn luận án

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây