Khoa Sau Đại học

http://saudaihoc.tmu.edu.vn


Luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Sơn

1. Tên đề tài luận án: Quản lý rủi ro hoạt động trong phát hành và thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
3. Mã số: 934.04.10
4. Họ tên NCS: Nguyễn Ngọc Sơn
5. Họ tên người hướng dẫn NCS:
Người hướng dẫn 1: TS. Vũ Xuân Dũng
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi
6. Những đóng góp mới của luận án:
- Những đóng góp mới về mặt lý luận:
+ Luận án làm rõ khái niệm các nội dung về rủi ro hoạt động và những tác động đối với hoạt động phát hành và thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại;
+ Phân tích, luận giải quy trình quản lý rủi ro hoạt động thẻ, những công cụ quản lý rủi ro, các tiêu chí đánh giá, cũng như các yếu tố tác động đến quản lý rủi ro hoạt động trong phát hành và thanh toán thẻ của ngân hàng thương mại;
+ Phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm cho Agribank từ thực tiễn quản lý rủi ro hoạt động thẻ của một số ngân hàng thương mại Việt Nam.
- Những đóng góp mới về mặt thực tiễn:
Luận án phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro hoạt động trong phát hành và thanh toán thẻ của Agribank giai đoạn năm 2012 đến năm 2017 thông qua các mặt hoạt động như: chính sách, mô hình, quy trình. Từ đó, chỉ ra kết quả đạt được, những điểm hạn chế và nguyên nhân trong công tác quản lý rủi ro hoạt động trong phát hành và thanh toán thẻ.
- Những đóng góp mới về mặt giải pháp:
Luận án đề ra các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý rủi ro hoạt động trong phát hành và thanh toán thẻ tại Agribank. Những nhóm giải pháp luận án đề xuất là:
+ Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro hoạt động trong phát hành và thanh toán thẻ;
+ Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro hoạt động trong phát hành và thanh toán thẻ;
+ Rà soát, hoàn thiện quy trình phát hành và thanh toán thẻ;
+ Đầu tư, nâng cấp công nghệ;
+ Phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo vệ pháp luật, tổ chức thẻ trong nước và quốc tế;
+ Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về RRHĐ thẻ;
+ Làm tốt công tác truyền thông đến khách hàng
Toàn văn luận án
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây