Thông báo

Hội nghị Thông báo kết quả nghiên cứu khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2018-2019

Thứ ba - 16/04/2019 11:11
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THÔNG BÁO KẾT QUẢ
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH
                                             NĂM HỌC 2018 - 2019

Địa điểm : Phòng họp nhà F, Trường Đại học Thương mại
Thời gian :  Thứ bảy ngày 20 tháng 04 năm 2019
Thời gian Nội dung
07:45 - 08:00 - Đón tiếp đại biểu
08:00 - 08:05 - MC tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu
08:05 - 08:15 - Phát biểu khai mạc Hội nghị (PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long)
08:15 - 09:15 Báo cáo tóm tắt kết quả NCKH của các nhóm CHV/ NCS tiêu biểu và các ý kiến trao đổi của Hội nghị tại phiên 1
Các báo cáo trình bày tại phiên 1 Báo cáo 1: “Mô hình nghiên cứu và kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến hiệu quả kinh doanh của các công ty cổ phần niêm yết trên TTCK Việt Nam” của NCS Trần Thị Phương Thảo 27BKDTM – GS,TS. Đinh Văn Sơn và TS. Vũ Xuân Dũng hướng dẫn
Báo cáo 2: “Nghiên cứu mô hình lý thuyết về quản trị chất lượng trong chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm - Kinh nghiệm thế giới và định hướng áp dụng ở Việt Nam” của NCS Đặng Thu Hương 27AKDTM – PGS,TS. Đỗ Thị Ngọc và TS. Nguyễn Hóa hướng dẫn
Báo cáo 3: “Kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp chăn nuôi gia súc ở Miền Bắc” của NCS Thái Thị Thái Nguyên 27AKT - TS. Nguyễn Viết Tiến và TS. Đặng Thị Hòa hướng dẫn
Báo cáo 4: “Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” của nhóm học viên Đỗ Thanh Toàn và Lê Trần Đức Tài
24ATCNH – PGS,TS Nguyễn Thu Thủy hướng dẫn
09:15 - 09:35 Trao đổi thảo luận
09:35 - 10:20 Báo cáo tóm tắt kết quả NCKH của các nhóm CHV/ NCS tiêu biểu và các ý kiến trao đổi của Hội nghị tại phiên 2
Các báo cáo trình bày tại phiên 2 Báo cáo 5: “Mô hình nghiên cứu và kết quả kiểm định thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam” của NCS Lê Hà Trang 28AQLKT – PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên và TS. Vũ Xuân Dũng hướng dẫn
Báo cáo 6: “Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Du lịch Thương mại Long Việt” của nhóm học viên Trần Bằng Phi và Nguyễn Xuân Tùng 24AQTKD – TS. Trần Thị Bích Hằng hướng dẫn
Báo cáo 7: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam” của NCS Đinh Thị Hương 28AKDTM – PGS,TS. Nguyễn Thị Minh Nhàn và PGS,TS. Mai Thanh Lan hướng dẫn
10:20 – 10:35 Trao đổi thảo luận
10:35 - 10:45 -  Báo cáo Tổng kết Hội nghị (PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên)
10:45 - 10:50 - Trao giấy chứng nhận báo cáo kết quả NCKH cho HVCH và NCS
10:50 -11:00 - Bế mạc và chụp ảnh lưu niệm
                                                        
                                                                  K/T. HIỆU TRƯỞNG

                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                    (Đã ký)
             
 
 
                                                                 PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây