Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Sau Đại học
Email:sdh@tmu.edu.vn
Điện thoại:024.3764 3219
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thu Thủy
Điện thoại:
(024) 3764 3219 (Số máy lẻ: 3000 - 788)
Email: thuy.nt@tmu.edu.vn
Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Nguyễn Thu Thủy
2 Hoàng Kim Cúc
Điện thoại:
(024) 3764 3219 (Số máy lẻ: 3000 - 788)
Email: cuc.hk@tmu.edu.vn
Chuyên viên, Tổ trưởng công đoàn
Thạc sĩ
Hoàng Kim Cúc
3 Nguyễn Vũ Trà Ly
Điện thoại:
(024) 3764 3219 (Số máy lẻ: 3000 - 788)
Email: ly.nvt@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Thạc sĩ
Nguyễn Vũ Trà Ly
4 Nguyễn Thị Cảnh Lan
Điện thoại:
(024) 3764 3219 (Số máy lẻ: 3000 - 788)
Email: lan.ntc@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Thạc sĩ
Nguyễn Thị Cảnh Lan
5 Bùi Thị Thúy Ánh
Điện thoại:
(024) 3764 3219 (Số máy lẻ: 3000 - 788)
Email: anh.btt@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Phó Bí thư chi bộ
Thạc sĩ
Bùi Thị Thúy Ánh
6 Nguyễn Mạnh Hùng
Điện thoại:
(024) 3764 3219 (Số máy lẻ: 3000 - 788)
Email: hung.nm@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Tiến sĩ
Nguyễn Mạnh Hùng
7 Kiều Thị Quỳnh Thơ
Điện thoại:
(024) 3764 3219 (Số máy lẻ: 3000 - 788)
Email: tho.ktq@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Cử nhân
Kiều Thị Quỳnh Thơ
8 Hoàng Tiến Linh
Điện thoại:
(024) 3764 3219 (Số máy lẻ: 3000 - 788)
Email: linh.ht@tmu.edu.vn
Chuyên viên, Bí thư Đoàn Khoa
Thạc sĩ
Hoàng Tiến Linh
9 Nguyễn Thùy Linh
Điện thoại:
(024) 3764 3219 (Số máy lẻ: 3000 - 788)
Email: linh.nt3@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Thạc sĩ
Nguyễn Thùy Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây