Lễ ra mắt Mạng lưới Cựu học viên Sau đại học
Lễ ra mắt Mạng lưới Cựu học viên Sau đại học Sự kiện Sáng ngày 11/11/2023, Trường Đại học Thương mại long trọng tổ chức Lễ ra mắt Mạng lưới Cựu học viên Sau đại học tại Hội trường H1. Buổi Lễ là dịp kết nối các thế hệ học viên cao học và nghiên cứu sinh, đồng thời cũng là một mốc đánh dấu chặng đường dài phát triển bền vững các hoạt động đào tạo của Nhà trường. 13/11/2023