Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Thương mại

Viện Đào tạo Sau đại học tiền thân là Khoa Sau đại học, được thành lập vào ngày 27 tháng 04 năm 1998 theo Quyết định số 862/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2020 Khoa Sau đại học được đổi tên thành Phòng Quản lý Sau đại học. Ngày 20 tháng 02 năm 2023, Hội đồng Trường Đại học Thương mại đã ban hành Nghị quyết số 86/NQ-ĐHTM thành lập Viện Đào tạo Sau đại học trên cơ sở phát triển Phòng Quản lý Sau đại học.

 


 Viện Đào tạo Sau đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác xây dựng, quản lý và phát triển các chương trình đào tạo sau đại học; tổ chức và triển khai đào tạo sau đại học, hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng sau đại học; tổ chức hoặc phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các trung tâm nghiên cứu ngoài trường để hỗ trợ, xúc tiến các hoạt động nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, tư vấn và hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Về công tác đào tạo, hiện Viện đang quản lý 06 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ15 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng, Các chương trình đào tạo sau đại học được triển khai hiệu quả mang lại uy tín cao trong công tác đào tạo của Nhà trường, đó là các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ:

          - Tiến sĩ Kế toán

          - Tiến sĩ Kinh doanh Thương mại

          - Tiến sĩ Quản lý kinh tế

- Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

          - Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng

           - Tiến sĩ Quản trị nhân lực

* Các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ gồm:

- Thạc sĩ Kế toán

- Thạc sĩ Kinh doanh thương mại

- Thạc sĩ Marketing thương mại

- Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

- Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

- Thạc sĩ Quản trị nhân lực 

Trải qua gần 30 năm kinh nghiệm trong tổ chức triển khai đào tạo sau đại học, với gần 400 tiến sĩ và hơn 12.000 thạc sĩ đã tốt nghiệp, trong đó nhiều người đã trở thành những chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có năng lực, giữ vị trí cao trong bộ máy quản lý của Đảng và Nhà nước, các tập đoàn, doanh nghiệp, Viện Đào tạo Sau đại học luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp, là địa chỉ đào tạo sau đại học uy tín và tin cậy, khẳng định thương hiệu của trường Đại học Thương mại trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, trình độ cao cho đất nước.

Hàng năm, Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức tuyển sinh từ 700 -  750 học viên cao học và 40 - 50 nghiên cứu sinh. Hiện nay, có khoảng gần 1.600 học viên cao học và hơn 200 nghiên cứu sinh đang theo học tại Trường.

Ngoài công tác đào tạo, Viện Đào tạo Sau đại học đã không ngừng mở rộng và phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động bồi dưỡng, tư vấn và hỗ trợ đào tạo sau đại học theo các hướng:

- Nghiên cứu, tư vấn về các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp; triển khai các hoạt động nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với các bộ, ngành và các địa phương;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, trao đổi học thuật, tập huấn các chủ đề trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về kinh tế, kinh doanh và quản lí và các lĩnh vực liên quan;

- Tổ chức và quản lý các chương trình bồi dưỡng sau đại học và cấp chứng chỉ (ngắn hạn), bao gồm các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ quản lý, công chức - viên chức nhà nước và các chương trình đào tạo về quản lý và quản trị kinh doanh cho tất cả các đối tượng có nhu cầu;

         - Tổ chức các hoạt động hỗ trợ đào tạo, giúp người học nâng cao kiến thức, đảm bảo các yêu cầu cần thiết để tham gia quá trình đào tạo sau đại học.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Viện Đào tạo Sau đại học, Phòng 101, 103, 105, 107 - Tầng 1, Nhà T, Trường Đại học Thương mại, Số 79, Đường Hồ Tùng Mậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố. Hà Nội

Hotline: 090.1716.333 hoặc 0905.72.33.88

Email: sdh@tmu.edu.vn

Website: http://saudaihoc.tmu.edu.vn

Facebook 1: https://www.facebook.com/DaotaoSaudaihocTMU

Facebook 2: https://www.facebook.com/VienDaotaoSaudaihocTMU

 

Xem thêm