Lý lịch nhà khoa học

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TRỞ LÊN

TT

Họ và Tên

Chức danh khoa học

Học vị

Chuyên ngành

Lý lịch khoa học

1

An Thị Thanh Nhàn

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kinh doanh thương mại

Xem file chi tiết

2

Bùi Hồng Vạn

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

3

Bùi Hữu Đức

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

4

Bùi Thị Quỳnh Trang

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

5

Bùi Thị Thu Hà

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

6

Bùi Xuân Nhàn

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

7

Cao Hồng Loan

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

8

Cao Tuấn Khanh

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

9

Chử Bá Quyết

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

10

Chu Thị Huyến

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

11

Chu Thị Thuỷ

 

Tiến sĩ

Quản trị nhân lực

Xem file chi tiết

12

Chu Việt Cường

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

13

Đàm Bích Hà

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

14

Đàm Gia Mạnh

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

15

Đàm Thị Thanh Huyền

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

16

Đặng Minh Tiến

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

17

Đặng Thị Diệu Thuý

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

18

Đặng Thị Hoài

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

19

Đặng Thị Lan Phương

 

Tiến sĩ

 Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

20

Đặng Thị Minh Nguyệt

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

21

Đặng Thu Hương

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

22

Đặng Văn Lương

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

23

Đào Lê Đức

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

24

Đào Ngọc Hà

 

Tiến sĩ

 Kế toán

Xem file chi tiết

25

Đinh Thị Hương

 

Tiến sĩ

Quản trị nhân lực

Xem file chi tiết

26

Đinh Thị Phương Anh

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

27

Đinh Thị Thanh Thủy

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

28

Đinh Thị Thu Hương

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

29

Đinh Văn Sơn

Giáo sư

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

30

Đỗ Hồng Quyên

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

31

Đỗ Minh Phượng

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

32

Đỗ Minh Thành

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

33

Đỗ Phương Thảo

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

34

Đỗ Phương Thảo

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

35

Đỗ Thị Bình

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

36

Đỗ Thị Diên

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

37

Đỗ Thị Hoa

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

38

Đỗ Thị Ngọc

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kinh doanh thương mại

Xem file chi tiết

39

Doãn Kế Bôn

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

40

Đoàn Vân Anh

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

41

Dương Hoàng Anh

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

42

Dương Thị Hồng Nhung

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

43

Dương Thị Thúy Nương

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

44

Hà Thị Cẩm Vân

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

45

Hà Thị Thúy Vân

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

46

Hà Văn Sự

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

47

Hoàng Anh Tuấn

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

48

Hoàng Thị Bích Ngọc

 

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

49

Hoàng Thị Lan

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

50

Hoàng Thị Thắm

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

51

Hoàng Thị Thu Trang

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

52

Hoàng Văn Mạnh

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

53

Hoàng Văn Thành

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

54

Khúc Đại Long

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

55

Kiều Thu Hương

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

56

Lã Tiến Dũng

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

57

Lại Thị Thu Thủy

 

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

58

Lê Hà Trang

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

59

Lê Hải Hà

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

60

Lê Mai Trang

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

61

Lê Thanh Huyền

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

62

Lê Thị Kim Nhung

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

63

Lê Thị Ngọc Quỳnh

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

64

Lê Thị Thanh Hải

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

65

Lê Thị Việt Nga

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

66

Lê Tiến Đạt

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

67

Lê Việt Hà

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

68

Lê Xuân Cù

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

69

Lục Thị Thu Hường

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

70

Lưu Thị Thùy Dương

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

71

Mai Thanh Lan

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị nhân lực

Xem file chi tiết

72

Ngô Thị Ngoan

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

73

Nguyễn Bảo Ngọc

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

74

Nguyễn Bích Thuỷ

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

75

Nguyễn Đức Nhuận

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

76

Nguyễn Duy Đạt

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

77

Nguyễn Hóa

 

Tiến sĩ

Quản trị nhân lực

Xem file chi tiết

78

Nguyễn Hoàng

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

79

Nguyễn Hoàng Giang

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

80

Nguyễn Hoàng Long

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kinh doanh thương mại

Xem file chi tiết

81

Nguyễn Hoàng Việt

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

82

Nguyễn Hồng Nga

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

83

Nguyễn Hữu Thao

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

84

Nguyễn Khắc Nghĩa

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

85

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Tiến sĩ

Quản trị nhân lực

Xem file chi tiết

86

Nguyễn Minh Thảo

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

87

Nguyễn Ngọc Diệp

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

88

Nguyễn Ngọc Dương

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

89

Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

90

Nguyễn Phú Giang

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

91

Nguyễn Phương Linh

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

92

Nguyễn Quang Hùng

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

93

Nguyễn Quốc Thịnh

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kinh doanh thương mại

Xem file chi tiết

94

Nguyễn Quỳnh Trang

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

95

Nguyễn Thái Trường

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

96

Nguyễn Thanh Hải

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

97

Nguyễn Thành Hưng

 

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

98

Nguyễn Thanh Huyền

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

99

Nguyễn Thanh Phương

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

100

Nguyễn Thế Ninh

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

101

Nguyễn Thị Bích Loan

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

102

Nguyễn Thị Hà

 

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

103

Nguyễn Thị Hội

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

104

Nguyễn Thị Hồng Lam

 

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

105

Nguyễn Thị Hương Giang

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

106

Nguyễn Thị Kim Oanh

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

107

Nguyễn Thị Lan Phương

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

108

Nguyễn Thị Lan Phương

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

109

Nguyễn Thị Liên

 

Tiến sĩ

Quản trị nhân lực

Xem file chi tiết

110

Nguyễn Thị Mị Dung

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

111

Nguyễn Thị Minh Giang

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

112

Nguyễn Thị Minh Hạnh

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

113

Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

114

Nguyễn Thị Minh Nhàn

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị nhân lực

Xem file chi tiết

115

Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

116

Nguyễn Thị Nguyên Hồng

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

117

Nguyễn Thị Nhinh

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

118

Nguyễn Thị Phương Liên

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

119

Nguyễn Thị Quỳnh Hương

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

120

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

121

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

122

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

123

Nguyễn Thị Thanh Phương

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

124

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

125

Nguyễn Thị Thu Hà

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

126

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

127

Nguyễn Thị Thu Hồng

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

128

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

129

Nguyễn Thị Thu Thủy

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

130

Nguyễn Thị Thu Trang

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

131

Nguyễn Thị Thúy

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

132

Nguyễn Thị Thuỷ Chung

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

133

Nguyễn Thị Tình

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

134

Nguyễn Thị Tú

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

135

Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

136

Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

137

Nguyễn Thị Uyên

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

138

Nguyễn Thu Hương

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

139

Nguyễn Thu Quỳnh

 

Tiến sĩ

Quản trị nhân lực

Xem file chi tiết

140

Nguyễn Thu Thuỷ

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

141

Nguyễn Thu Thủy

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

142

Nguyễn Tiến Dũng

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kinh doanh thương mại

Xem file chi tiết

143

Nguyễn Trần Hưng

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

144

Nguyễn Tuấn Duy

 

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

145

Nguyễn Văn Giao

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

146

Nguyễn Văn Minh

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

147

Nguyễn Văn Minh

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kinh doanh thương mại

Xem file chi tiết

148

Nguyễn Viết Thái

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

149

Nguyễn Viết Tiến

 

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

150

Phạm Công Đoàn

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị nhân lực

Xem file chi tiết

151

Phạm Đức Hiếu

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

152

Phạm Minh Đạt

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

153

Phạm Thanh Hương

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

154

Phạm Thị Minh Uyên

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

155

Phạm Thị Thanh Hà

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

156

Phạm Thị Thu Thủy

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

157

Phạm Thị Tuệ

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

158

Phạm Thuý Hồng

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

159

Phạm Trung Tiến

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

160

Phạm Tuấn Anh

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

161

Phạm Văn Kiệm

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

162

Phạm Vũ Luận

Giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

163

Phan Hương Thảo

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

164

Phan Thanh Tùng

 

Tiến sĩ

Quản trị nhân lực

Xem file chi tiết

165

Phan Thế Công

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

166

Phan Thị Thu Hoài

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kinh doanh thương mại

Xem file chi tiết

167

Phan Thu Trang

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

168

Phùng Bích Ngọc

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

169

Phùng Thị Thu Trang

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

170

Phùng Thị Thuỷ

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

171

Phùng Việt Hà

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

172

Phương Kỳ Sơn

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

173

Tạ Quang Bình

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

174

Tạ Thị Vân Hà

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

175

Tô Ngọc Thịnh

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

176

Trần Hải Long

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

177

Trần Hoài Nam

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

178

Trần Kiều Trang

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

179

Trần Ngọc Trang

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

180

Trần Nguyễn Bích Hiền

 

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

181

Trần Thành Thọ

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

182

Trần Thị Bích Hằng

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

183

Trần Thị Hoàng Hà

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

184

Trần Thị Hồng Mai

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Kế toán

Xem file chi tiết

185

Trần Thị Thu Hương

 

Tiến sĩ

Kinh doanh thương mại

Xem file chi tiết

186

Trần Thị Thu Phương

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

187

Trần Thị Thu Trang

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

188

Trần Thị Tuyết

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

189

Trần Văn Trang

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

190

Trần Việt Thảo

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

191

Trịnh Minh Đức

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

192

Trịnh Thị Hường

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

193

Võ Tá Tri

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

194

Vũ Mạnh Chiến

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

195

Vũ Ngọc Diệp

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

196

Vũ Tam Hòa

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

197

Vũ Thị Hồng Phượng

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

198

Vũ Thị Huyền Trang

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

199

Vũ Thị Thanh Huyền

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

200

Vũ Thị Thu Hương

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

201

Vũ Thị Thu Huyền

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

202

Vũ Thị Thu Huyền

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

203

Vũ Thị Yến

 

Tiến sĩ

Quản trị kinh doanh

Xem file chi tiết

204

Vũ Tuấn Dương

 

Tiến sĩ

 

Xem file chi tiết

205

Vũ Văn Hùng

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

206

Vũ Văn Thịnh

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

207

Vũ Xuân Dũng

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

208

Vũ Xuân Thủy

 

Tiến sĩ

Tài chính - Ngân hàng

Xem file chi tiết

209

Vương Thị Huệ

 

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Xem file chi tiết

 

Xem thêm